"I en tid där föreningens digitala aktiviteter utökas, har styrelsen beslutat att surfplattor ska köpas in till sjukhuset för att ännu fler ska ha möjlighet att delta", rapporterar styrelsens Maria Näslund.

Referat från styrelsemöte

Styrelsens Maria Näslund rapporterar från styrelsemötet den 21 maj 2021.

Styrelsemötet den 11 maj inleddes med att Barncancerfondens Katarina Gold, operativ chef för Avdelningen för verksamhet, gästade och informerade om policyn för barns rättigheter som Barncancerfondens styrelse tagit beslut om. Styrelsen godkänner enhälligt policyn för barns rättigheter och kommer se över implementeringen av den under hösten.
Läs mer om vad Barnrättspolicyn innebär här

Renoveringarna i lägenheterna i Sälen pågår. Styrelsen har bland annat beslutat om att byta ut slitna lampknappar och eluttag, samt element i de lägenheter som behöver det. Lägenheterna i Sälen är stängda sedan tidigare på grund av pandemin och kommer fortsätta hållas stängda.

Efter inbjudan till Barncancerfonden Västras digitala sorg-träffar för familjer som förlorat ett barn, har styrelsen beslutat att även Mellansveriges medlemmar ska få möjligheten att delta vid dessa tillfällen. 

I en tid där föreningens digitala aktiviteter utökas, har styrelsen beslutat att surfplattor ska köpas in till sjukhuset för att ännu fler ska ha möjlighet att delta.

Föreningsinformatör Jens Norberg informerar om att han tillsammans med syskonstödjare Gustav Westerholm har genomfört den första föräldraträffen i samband med den senaste matkvällen på avdelningen, och stödkontakter har börjat förmedlas i samband med detta.

Emelie Johansson, Maria Näslund och Jens Norberg kommer att ha ett inspirationsmöte med stödgrupperna och styrelsen den 17 maj med fokus på digitala aktiviteter. Styrelsen håller fast vid tidigare beslut om att alla fysiska aktiviteter fortsättningsvis ska vara pausade, vilket kommer förmedlas till stödgrupperna under detta möte – tillsammans med en stor dos inspiration på vad vi kan hitta på för kul så länge!

Varma hälsningar från styrelsen genom:

Maria Näslund, vice sekreterare

Mellansveriges styrelse 2021

Petter Ekelund
Ordförande
Tel: 0705-88 31 10
E-post: petter.ekelund@telia.com

Julia Enqvist Segermark
Vice ordförande
Tel: 0735-60 63 65
E-post: julia.enqvist@hotmail.com

Kent Hellström
Ekonomisk kontaktperson
Tel: 0760-29 10 15
E-post: hellstromkent@gmail.com

Emelie Johansson
Sekreterare
Tel. 070-668 29 74
E-post: emelie.bcf@hotmail.com

Maria Näslund
Vice sekreterare
Tel: 073-807 13 66
E-post: mariajohanna.naslund@gmail.com

Matti Tordsson
Ledamot
Tel. 0767-64 35 90
E-post: matti@tordsson.com

Vakant
Ledamot

Vania Wahlman
Suppleant
Tel. 0727-35 40 21
E-post: vaniawahlman@hotmail.com

Lenne Lehtonen
Suppleant
Tel. 0761-68 61 12
E-post: lennemusiker@gmail.com