Föräldraträffar för familjer som drabbats av barncancer

Vill du hjälpa och stötta andra drabbade genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter? Då är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse för våra kommande föräldraträffar för nyinsjuknade familjer.

Vi söker dig!

Barncancerfonden Mellansverige är en ideell förening för familjer med barn som drabbats av cancer. En av föreningens viktigaste uppgifter är att bidra med kunskap och möjligheten till möten och gemenskap för de drabbade i vår region. Därför planerar vi nu träffar för föräldrar vars barn nyligen insjuknat i cancer. Bland våra medlemmar finns många föräldrar med erfarenhet – erfarenheten av att ha varit där, fått beskedet, upplevt kaoset och kanske tagit sig igenom alla de tuffa utmaningar som en drabbad familj ställs inför.

Vi söker nu dig som på olika sätt har varit med om det som de inneliggande familjerna på sjukhuset nu går igenom. Vi söker dig som förstår och som kan förklara ur ett drabbad-perspektiv, oavsett hur det har gått för dig och er. Du behöver inte förbereda någon föreläsning, utan bara finns där för frågor och som en representant från verkligheten.

Vill du hjälpa och stötta andra drabbade genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter, då är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse för detta.

Skicka ett mejl

Skicka ett mejl till: mellansverige@barncancerfonden.se och berätta lite om din bakgrund och vad du kan bidra med.

Din insats kan göra skillnad för andra.

Välkommen!

Föräldraträffar med Barncancerfonden Mellansverige

Till en början kommer träffarna att genomföras digitalt, men så fort pandemin lagt sig och restriktionerna upphört, kommer träffarna att arrangeras på avdelning 95A på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, i kombination med mat eller fika.

Både dagtid och kvällstid kan bli aktuellt beroende på förutsättningarna.

Resor till Uppsala kan du söka ersättning för från föreningen.