Styrelsen har beviljat ansökan om clownverksamhet både på Akademiska sjukhuset i Uppsala och även en ansökan från Eskilstunagruppen där clownerna kommer göra hembesök utomhus.

Smått och gott från styrelsemöte

Referat från styrelsemötet den 24 november

Styrelsen diskuterar stöd till avdelningar som har inneliggande barn med cancer och andra diagnoser. Julia Enqvist Segermark informerar att andra föreningar även låter de barn som inte har cancer ta del av det stöd som föreningarna ger till avdelningen. Styrelsen anser att ge samma stöd till alla barn på s.k. blandavdelningar gynnar de barn som behandlas för cancer. Det är viktigt att stödet ser likadant ut överallt. Styrelsen tar beslut att alla inneliggande barn får ta del av till exempel julbord, fika m.m.

Styrelsen har i sin helhet beviljat handlingsplanerna för kommande år.

Styrelsen har beviljat ansökan om clownverksamhet både på Akademiska sjukhuset i Uppsala och även en ansökan från Eskilstunagruppen där clownerna kommer göra hembesök utomhus.

Jessica Albinsson har inkommit med en ansökan om digital yoga. Styrelsen beslutar att godkänna 4 st enskilda pass med olika inriktning för att se hur stort intresse som finns.

Styrelsen godkänner ansökan från Carolina Flodell och Sussan Isaksson avseende medel till genomförande av digital skönhetskväll under början av 2021.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp renoveringen av Sälenlägenheterna till efter vintersäsongen.

Barncancerfonden Mellansverige kommer att sälja en kalender för 2021 likt den som såldes förra året. Kalendern presenterar för varje månad en del av vår verksamhet och det stöd som vi erbjuder våra medlemmar. Kalendern ger en inblick i hur våra pengar används och visar upp ansikten från verkligheten.

/Styrelsen i Barncancerfonden Mellansverige, genom Robin Sandberg