Vår massör Cecilia Isakson har efter pandemin nu kunnat återuppta sin verksamhet; massage för föräldrar på avdelning 95A – ett stöd från Barncancerfonden Mellansverige.

Ordningen återställd

Referat från styrelsemötet 2022-04-27

Onsdagen den 27 april ägde det första ordinarie styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige rum med den nya styrelsen för 2022/2023. Mötet genomfördes digitalt och inleddes med ett särskilt välkomnande av de två helt nya styrelseledamöterna Ola Svanberg och Jane Oksanen. Föreningsinformatör Jens Norberg berättade om Barncancerfonden och sin roll i organisationen, och ordförande Petter Ekelund redogjorde för styrelsens arbete och uppdrag. Åter; varmt välkomna Ola och Jane!

Styrelsens ekonomiske kontaktperson Kent Hellström informerade om att föreningens ekonomi är fortsatt god. Det börjar synas att ändamålskostnaderna ökar eftersom vi har kunnat börja arrangera aktiviteter igen. Och detta är naturligtvis helt i sin ordning. Ordning har det även blivit på avdelning 95A på Akademiska barnsjukhuset, där vår massör Cecilia Isakson efter pandemin har kunnat återuppta sin verksamhet; massage för föräldrar och nära anhöriga på avdelningen – ett stöd från Barncancerfonden Mellansverige. Nya, fräscha träningsbiljetter på gymmet Campus 1477, till inneliggande föräldrar på sjukhuset, finns nu också på plats.

Petter Ekelund rapporterade från samverkansrådet med riksförbundet Barncancerfonden om det nya, uppdaterade grundstödet (2.0) och förslaget på detta. Förslaget godkändes av styrelsen, och Petter och Julia får styrelsens mandat att besluta om det nya grundstödet vid samverkansmötet när frågan kommer upp.

Skandionkliniken ansöker om medel till gåvor till barnen som behandlas på kliniken. Till de äldre ett presentkort och till de yngre ett gosedjur m.m. Styrelsen beslutade att bevilja Skandionklinikens ansökan om 5 000 kr för detta ändamål.

Från förenigsinformatören rapporterades att Rockgalan på Katalin inbringat ca 80 000 kr till föreningen samt att ett nytt testamenterat arv inkommit. Jens kommer också att inleda ett samarbete med Sirius Fotboll, vilket innebär signerade matchtröjor till tonårsrummet på 95A samt möjligheten att bjuda in våra medlemmar till Sirius hemmamatcher i Uppsala.

Slutligen klubbades ett mötesschema för styrelsens kommande arbete under 2022-2023. Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige planerar att sammanträda vid följande datum:

22 maj
16 juni
24 augusti
17 oktober
23 november
20 februari
22 mars
Arbetshelger 17-18 september och 21-22 januari

Och, tack vare att vi nu fått in en professionell marknadsförare i styrelsen (Jane), är styrelsens tidigare smått slumrande marknadsgrupp också återuppstådd. Som sagt; ordningen återställd!

Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 27 april 2022 och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!

Styrelsen beslutade att bevilja Skandionkliniken 5 000 kr till bl.a. presentkort och gosedjur - "stickpresenter" till barnen som behandlas på kliniken.