Vilken väg vill föreningen gå för att uppnå visionen om att utöka den ideella stödverksamheten på sjukhusen? Den frågan kommer att diskuteras under styrelsens kommande arbetshelg i september.

En rad framåtblickande frågor och beslut

Referat från styrelsemötet den 16 juni 2022

Den 16 juni genomfördes det sista styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige innan sommarsemestrarna. Mötet skedde digitalt och avhandlade en rad framåtblickande frågor och beslut.

Barncancerfondens nya grafiska profil innebär att föreningen nu planerar för nytt material i form av profilkläder och beachflaggor. Flaggor är beställda och kläder med föreningens logotyp kommer succesivt att ersättas med nytt.

Från Sälen meddelas att nya radiatorer (värmeelement) nu är installerade i A-lägenheterna, och i Uppsala har vår medlem Henrik Wiman engagerats med nycklar till lägenheterna på Trädgårdsgatan, och kommer därmed att kunna bistå som extraresurs i olika praktiska situationer.

På mötet deltog även Hudiksvallsgruppens Jessica Albinsson, som tillsammans med föreningsinformatören redogjorde för den kommande stora familjehelgen i Furuvik 1-2 juli. Evenemanget är fullbokat och ca 100 familjer (ca 400 deltagare) är anmälda, vilket är otroligt roligt och positivt för verksamheten.

På aktivitetsfronten planeras nu också för fullt samarbetet med Sirius Fotboll, där klubben kommer att bjuda in våra medlemmar till hemmamatcherna på Studenternas i Uppsala. Föreningsinformatör Jens Norberg arrangerar dessa aktiviteter, som även kommer att inkludera välkomstmöten med Sirius representanter. Inbjudan kommer ut på hemsidan inom kort.

På den kommande arbetshelgen i september kommer styrelsen på initiativ av föreningsinformatören att diskutera vilken väg föreningen ska gå för att uppnå visionen om att utöka den ideella stödverksamheten på sjukhusen – volontärverksamheten.

På mötet rapporterade Ola Svanberg om att styrelsens nya marknadsgrupp (Ola, Jane och Jens) nu också har sammanträtt. Marknadsgruppens huvuduppgift är marknadsföring av föreningen och att främja insamling av medel. Fortsättning följer.

Nästa styrelsemöte – uppstarten inför hösten, sker den 24 augusti.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 16 juni och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!

Yes we´re Sirius! Efter sommaren kör vi!