Dagar för föräldrar och närstående

Nu väntar flera temadagar för föräldrar och närstående. Välkommen till Mellansveriges dagar för kunskap och möten kring barncancer.

Under våren arrangerar Barncancerfonden Mellansverige flera tema- och samtalsdagar för föräldrar, far- och morföräldrar samt övriga närstående. Välkommen att anmäla dig!

Närståendedag, torsdag 3 maj

Restaurang Heat, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till en utbildningsdag för närstående till barn och ungdomar med cancer. En möjlighet att få mer kunskap och utbyta erfarenheter med andra.
Läs mer här
Närståendedag

Föräldradag, lördag 5 maj

Hotel von Kraemer, Uppsala

Välkommen till en utbildningsdag för föräldrar som har ett barn under eller efter cancerbehandling. En möjlighet att få mera kunskap och möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter.
Läs mer här
Föräldradag

Samtalsdag för far- och morföräldrar, 26 maj

Elite Hotel Academia, Uppsala

Den 26 maj bjuder Barncancerfonden Mellansverige in far- och morföräldrar till en samtalsdag. Dagen vänder sig till far- och morföräldrar som har barnbarn som just nu genomgår en barnonkologisk behandling. Dagen leds av Lennart Björklund (bild) som bland annat är legitimerad psykoterapeut och aukt. socionom.
Läs mer här
Lennart Björklund