Normkreativa och inkluderande dockor till Lekterapin

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 16 oktober 2023

Det för året åttonde styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige ägde rum på Teams den 16 oktober, och det speciella med detta möte var att Barncancerfondens generalsekreterare Ola Mattsson medverkade. Ola deltog initialt på mötet genom att presentera sig själv och verksamhetsläget för Barncancerfonden. Tack Ola, det var givande!

Ola Mattsson

Tre inkomna ansökningar om ekonomiska medel behandlades och godkändes:

Syskonstödjare Gustav Westerholm ansöker om två nya PlayStation-enheter (dataspel) till barncanceravdelningen på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. De befintliga konsolerna i vårdrummen börjar bli gamla och defekta, och eftersom föreningen ser multimedia som ett värdefullt inslag under en krävande sjukhusvistelse, beviljades ansökan.

Syskon-Gustav

Skandionkliniken i Uppsala – Nordens första klinik för protonstrålning, ansöker om 10 000 kr till klinikens ”barnkassa”, d.v.s. ekonomiska medel till exempelvis presentkort, ”trygghetskompisar” (nallar) och klistermärken till barnens egen ”räkna ner-kalender”. Att med enkla medel stimulera och uppmuntra barnpatienterna i samband med strålbehandlingen, har visat sig vara mycket givande för alla inblandade och ibland rent av avgörande för barnens upplevelse och inställning till det de utsätts för, varvid ansökan godkändes.

Skandionkliniken

Lekterapin på Akademiska barnsjukhuset ansöker om medel för att kunna köpa in fyra ”förberedelsedockor” från ett företag som designar och tillverkar normkreativa och inkluderande dockor, vilka är lämpliga på sjukhuset eftersom de bl.a. är tvättbara. Idén är att tillhandahålla en docka med sond, en med CVK (central venkateter), en med knapp på magen och en docka utan någonting. Eftersom syftet med dockorna innebär både utbildning och kreativ lek för föreningens målgrupp, godkändes ansökan.

I övrigt söker Uppsalagruppen en ny sammankallande frontfigur som kan arrangera aktiviteter i Uppsalaregionen samt leda stödinsatserna på sjukhuset, ex. fika- och pizzaleveranser. Föreningsinformatören fick därför i uppgift att annonsera en efterlysning av en lämplig person för detta uppdrag.

Slutligen arbetar föreningsinformatören med diverse marknadsinsatser genom bl.a. personliga möten med representanter för några av de leverantörer som föreningen har i dagsläget. Syftet och målet med detta är att för dessa lokala företag presentera vår verksamhet och därmed få till samarbeten som gynnar alla parter. Styrelsens marknadsgrupp har också förslag till en julkampanj riktad mot olika företag. Då föreningen är helt beroende av gåvor från företag och privatpersoner, är julen ett fint tillfälle att presentera oss i olika sammanhang. Vi jobbar och hoppas helt enkelt på en God Jul!

Nästa styrelsemöte blir ett digitalt sammanträde den 20 november.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 16 oktober och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!