Stödgrupper

Inom Barncancerfonden Mellansverige ryms olika stödgrupper för drabbade familjer och anhöriga.

Arbetet i Barncancerfonden Mellansverige bedrivs till stor del genom våra stöd- och aktivitetsgrupper på olika orter i regionen. Vill du engagera dig i någon av grupperna, tveka inte att kontakta oss!

Tillsammans bygger vi en verksamhet med uppgift att:

  • Stödja barn med cancer och anhöriga
  • Arrangera medlemsaktiviteter
  • Beakta och tillvarata intressen för barn/ungdomar
  • Utveckla och driva familjekontaktverksamhet
  • Informera allmänheten om barncancer

Vill du engagera dig i någon av grupperna, tveka inte att mejla till: mellansverige@barncancerfonden.se

Våra stödgrupper