Rättshjälpen — gratis juridisk rådgivning

Rättshjälpen är gratis juridisk rådgivning för dig som har frågor eller behöver stöd i kontakten med Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

Genom Rättshjälpen har du som vuxen barncanceröverlevare eller förälder till ett barn med cancer möjlighet att få råd och stöd från jurister på HELP och Kliently. HELP är specialiserade på ärenden som rör Försäkringskassan och Kliently är experter på försäkringsärenden och bägge är Barncancerfondens samarbetspartners.

Då rådgivningen främst sker via telefon eller digitalt, kan du få hjälp oavsett var i landet du bor helt utan kostnad. Dessutom kan både Kliently och HELP erbjuda rådgivning på flera olika språk.

Hjälp och rådgivning kring ersättning vid sjukdom

När barncancer har vänt upp och ner på vardagen så är ansökningar och försäkringsärenden några av de saker som kan kännas övermäktiga. Du kanske behöver hjälp med att utforma din ansökan om ersättning? Eller behöver hjälp med omprövning av ett beslut hos Försäkringskassan? Oavsett om du är vuxen överlevare eller förälder mitt i behandlingen av ditt cancersjuka barn så kan du kontakta Rättshjälpen för att få stöd från experter och jurister.

Rättshjälpsansökan — kontakta oss

Här kan du ansöka om gratis juridisk rådgivning. Det kan handla om stora och små ärenden, som till exempel:

  • Sjukpenningsgrundande inkomst (SGI)
  • Aktivitetsersättning
  • Ansökan om ersättning
  • Barnförsäkring
  • Ompröva eller överklaga Försäkringskassans beslut

Berätta om din situation och vad du vill ha hjälp med i formuläret så svarar vi dig inom kort.

Under perioden 6 juli till 4 augusti är det en längre handläggningstid på grund av semester. 

Ansökningsformulär juridisk rådgivning

Är den juridiska frågeställningen kopplad till en barnonkologisk sjukdom/behandling?
Barncancerfonden värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. Genom att gå vidare med din ansökan för Rättshjälpen godkänner du därmed Barncancerfondens integritetspolicy och allmänna villkor samt samtycker till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål. I detta arbete delar vi med oss av uppgifter till externa samarbetspartners.
 
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta del av vår  integritetspolicy och allmänna villkor.
 
Barncancerfonden värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. Genom att gå vidare med din ansökan för Rättshjälpen godkänner du därmed Barncancerfondens integritetspolicy och allmänna villkor samt samtycker till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål. I detta arbete delar vi med oss av uppgifter till externa samarbetspartners.
 
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta del av vår  integritetspolicy och allmänna villkor.
 

Kontakt