Jobb och arbetsliv

Gruppen överlevande växer. Barncancerfonden räknar idag med att knappt 11 000 personer i Sverige överlevt barncancer. Det innebär att livet efter cancern blir allt viktigare. Många lever med sena komplikationer efter sin behandling, allt från nedsatt rörlighet till inlärningsproblem eller hjärntrötthet.

En av de viktigaste frågorna för unga vuxna som har haft cancer som barn är hur man skaffar jobb. Därför är det också en av huvudfrågorna för Barncancerfondens satsning för vuxna barncanceröverlevare.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig

Är du arbetslös är det viktigt att du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen. De kan hjälpa dig att få extra hjälp och stöd i din väg till arbete. Det är också viktigt att du ser till att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får kontakt eftersom Försäkringskassans underlag underlättar Arbetsförmedlingens bedömning av vilket jobb som du skulle passa för.

Vid funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga kan du dels få Arbetsförmedlingens allmänna service och dels få stöd på en rad andra sätt. Läs mer här.

SIUS- konsulenter

Till SIUS-konsulenten på Arbetsförmedlingen kommer personer med funktionsnedsättning på remiss från Arbetsförmedlingens handläggare. Konsulenten hjälper till att analysera den arbetssökandes färdigheter och förmågor, och med att söka jobb. Konsulenten träffar även sina klienter på arbetsplatsen för att stötta och följa upp att allt fungerar. Under 2014 fick 6 000 personer jobb genom SIUS. SIUS-konsulenten är en förlängd arm mellan arbetssökande och arbetsgivare. Konsulenten har ett tjugotal personer på sin lista, en traditionell arbetsförmedlare upp till 200. Den som fått jobb genom SIUS anses vara färdig för att söka jobb på den vanliga arbetsmarknaden när året inom SIUS är slut.

Trygghetsanställning

En trygghetsanställning ger dig rätt till lönebidrag, det vill säga att Arbetsförmedlingen står för din lön. Trygghetsanställningen är inte tidsbestämd. Lönestödet är aktuellt för personer vars funktionsnedsättning är permanent eller riskerar att förvärras.

Lönebidrag

Arbetsförmedlingen kompenserar arbetsgivaren för den tid du inte kan arbeta. Om du arbetar 80 procent, ersätter Arbetsförmedlingen din arbetsgivare med 20 procent av den avtalade lönen. Stödet beviljas för maximalt fyra år. Läs mer här.

Hjälpmedel

Kanske behöver du ett dataprogram, eller att arbetsgivaren river en vägg för att du ska komma fram med rullstolen. Det kan Arbetsförmedlingen bekosta. Läs mer här.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Du som är med i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, eller utvecklingsbidrag. Om du är 25 år eller uppfyller kraven för a-kassa, kan du få aktivitetsstöd. Under 25 år och om du inte uppfyller villkoren för a-kassa, är det utvecklingsersättning som gäller. Läs mer hos forsakringskassan.se

Har du idé? Det finns stöd för dig som vill starta bolag

Om du och en kompis har en idé, kan ni få hjälp att starta ett kooperativt företag genom Coompanion. Ni får hjälp med analys av företagsidén och med att söka pengar för att sätta igång. Kontakta Kärstin Ödman Rydberg på Barncancerfonden eller läs mer på coompanion.se.

Här hittar du sociala företag

Sofisam samlar sociala företag, det vill säga företag som är bra för samhället och arbetar för att få in människor på arbetsmarknaden – och de tjänar pengar på det. Tror du att ett socialt företag skulle vara en bra arbetsplats för dig eller är du sugen på att starta ett socialt företag? Läs mer på sofisam.se.

Rätt till stöd vid funktionsnedsättning vid studier på högskola och universitet

Innan man ansöker om särskilt pedagogiskt stöd vid en högskola eller ett universitet så behöver man hitta en samordnare för studenter med funktionsnedsättning på lärosätet och boka ett möte med hen. När man sedan skickar in ansökan om pedagogiskt stöd så måste man ha ett intyg på den funktionsnedsättning man har. Därefter får man ett beslut på sin ansökan. Läs mer här.

Vilket stöd kan man få?

  • Anpassat kursmaterial
  • Anteckningsstöd
  • Talböcker
  • Mentorsstöd
  • Teknikstöd
  • Teckenspråkstolk
  • Anpassad examination
  • Alternativ examinationsform

Har du frågor om jobb?

Tycker du att det är svårt att veta vart du ska vända dig med frågor om jobb och ersättning? Kontakta Barncancerfondens Kärstin Ödman Rydberg så kan hon hjälpa dig vidare.

Kontakt