Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Barncancerfonden ger, som enda ideella organisation i Sverige, ekonomiskt stöd till dig som förälder när ditt barn har dött i cancer. Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader.

Om stödet

Det ekonomiska stödet motsvarar ett halvt prisbasbelopp (beräknas utifrån ditt barns dödsdatum). Här hittar du information om prisbasbelopp. 

Stödet betalas ut till dig som förälder vars barn har dött av en barnonkologisk sjukdom (tumörsjukdomar, leukemier eller histiocytos) innan barnet fyllde 20 år.

Det ekonomiska stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader. 

Så ansöker du

 1. Fyll i ansökan för ekonomiskt stöd vid ett barns död.
  Ansökan ska göras inom sex månader från det att ditt barn har
  dött.

  Viktigt är att du använder ansökan version 01/2022 (anges högst upp i höger hörn på ansökan).

  Här hittar du ansökan (v01/2022) för ekonomiskt stöd vid ett barns död.

 2. Samtliga vårdnadshavare till barnet ska underteckna ansökan.
  Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna underteckna ansökan. 

 3. Bifoga dödsorsaksintyg till din ansökan.
  Du kan även bifoga undertecknat intyg av onkologiläkare som verifierar ditt barns dödsorsak.

  För skyndsam hantering och utbetalning måste ansökan vara korrekt ifylld och komplett med bifogat dödsorsaksintyg.

 4. Skicka din ansökan tillsammans med dödsorsaksintyg till:
  Barncancerfonden
  Att: Ekonomiskt stöd
  Box 5408, 114 84 Stockholm

Du kan även ansöka om det ekonomiska stödet via kuratorn på din barncanceravdelning. Kontakta kuratorn på det sjukhus ditt barn behandlats för mer information och vägledning.

Utbetalning 

Utbetalning av det ekonomiska stödet sker i första hand till det avlidna barnets bankkonto. Om barnet saknar bankkonto betalas det ut till angivet bankkontot i ansökan eller per avi. 

Har du frågor?

Vänligen kontakta Kärstin Ödman Ryberg.

Kontakt