Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Barncancerfonden ger, som enda ideella organisation i Sverige, ekonomiskt stöd till dig som förälder när ditt barn har dött i cancer. Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader.

Om stödet

Det ekonomiska stödet motsvarar ett halvt prisbasbelopp (beräknas utifrån ditt barns dödsdatum). Här hittar du information om prisbasbelopp. 

Stödet betalas ut till dig som förälder vars barn har dött av en barnonkologisk sjukdom (tumörsjukdomar, leukemier eller histiocytos) innan barnet fyllde 20 år.

Det ekonomiska stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader. 

Under perioden 6 juli till 4 augusti är det en längre handläggningstid på grund av semester. 

Ansök

  1. Fyll i digitala ansökan för ekonomiskt stöd vid ett barns död.
    Ansökan ska göras inom sex månader från det att ditt barn har
    dött.

    Fyll i ansökan här

  2. Samtliga vårdnadshavare till barnet ska godkänna ​ansökan. 

  3. Bifoga dödsorsaksintyg till din ansökan.

Du kan även ansöka om det ekonomiska stödet via kuratorn på din barncanceravdelning. Kontakta kuratorn på det sjukhus ditt barn behandlats för mer information och vägledning.

Utbetalning 

Utbetalning av det ekonomiska stödet sker i första hand till det avlidna barnets bankkonto. Om barnet saknar bankkonto betalas det ut till angivet bankkontot i ansökan eller per avi. 

Har du frågor?

Vänligen kontakta Kärstin Ödman Ryberg.

Kontakt