När ett barn insjuknar i cancer påverkas hela familjen känslomässigt, socialt och ekonomiskt. Även de i familjens närhet får en ny verklighet att hantera. Därför erbjuder Barncancerfonden en rad olika stöd till drabbade och anhöriga under och efter behandling.

Att få en barncancerdiagnos kastar oftast familjen in i en kris, som påverkar föräldrars arbete, syskons fritidsaktiviteter, anhörigas oro och klasskompisars och inte minst det sjuka barnets sociala liv och skolgång. Vår erfarenhet visar att det hjälper att tala öppet om sjukdomen men också om tankar och känslor som väcks på grund av barncancer. Att ha en öppen kommunikation och upprätthålla sin kontakt med sina nära kan vara ett stöd. Ekonomisk rådgivning, information om diagnosen, samtalsgrupper och gemensamma aktiviteter med andra drabbade familjer är andra former av stöd.

Samtalsgrupper för föräldrar 

Barncancerfonden erbjuder digitalt samtalsstöd där du har möjlighet att möta andra föräldrar som delar den gemensamma erfarenheten av att ha ett barn eller en ungdom som drabbas av cancer.

Samtalsgrupper för föräldrar

Rekreation

Det är viktigt att få träffa andra som har liknande erfarenheter som en själv. Att dessutom få möjligheten att, i avkopplande miljöer, lära sig om sin sjukdom och konsekvenserna av denna, samt hur man hanterar vardagen kan vara givande och hjälpsamt för många.

Vistelser och rekreation

Ekonomi

Här hittar du information om hur du ser över dina försäkringar och hur du kan få ekonomiskt stöd eller ersättning under sjukdomstiden.

Ekonomi

Skola och förskola

Skolan och förskolan är viktiga för det sjuka barnet. Kontakten med skolan och förskolan ökar barnets möjligheter att ta vara på det friska och vanliga i en allt annat än vanlig situation.

Skola och förskola

Informationsmaterial och skrifter 

Här finns informationsmaterial och medicinska skrifter om barn och cancer med konkreta råd och stöd till drabbade familjer. Materialet är gratis.

Informationsmaterial om barn och cancer

Böcker

Här kan du beställa böcker som handlar om barncancer. Böckerna är gratis.

Böcker

Stöd till syskon

Vi har stöd som riktar sig enbart till dig som syskon och stöd och aktiviteter du kan delta i tillsammans med ditt drabbade syskon.

Stöd till syskon

Stöd till mor- och farföräldrar

Att vara mor- eller farförälder och ha ett barnbarn som får cancer är på många sätt en dubbel kris. Hur kan mor- och farföräldrar stötta när ett barnbarn drabbas av cancer?

Stöd till mor- och farföräldrar

Lokalt stöd

Det finns sex lokala föreningar i Sverige, en kopplad till varje barnonkologiskt center. Föreningarna har som uppgift att stötta de cancerdrabbade familjerna under och efter sjukdomstiden eller efter barnets eventuella död.

Lokalt stöd