När ett barn insjuknar i en cancersjukdom påverkas omgivningen både känslomässigt och socialt. Alla i den sjukes närhet får en ny verklighet att hantera och ofta saknas tid för att förbereda sig inför denna.

Erfarenhet visar att det hjälper att tala öppet om sjukdomen men också om tankar och känslor som väcks på grund av den. Inte bara det sjuka barnet drabbas, utan även syskon, föräldrar, släkt och vänner. Att ha en öppen kommunikation och upprätthålla sin kontakt med sina nära kan vara ett stöd. Vad du som förälder, syskon, släkting eller vän kan tänka på, får du tips om genom att klicka dig vidare i länkarna nedan.

Samtalsstöd

Barncancerfonden ger digitalt samtalsstöd till drabbade familjer när livet känns svårt.

Samtalsstöd

Rekreation

Det är viktigt att få träffa andra som har liknande erfarenheter som en själv. Att dessutom få möjligheten att, i avkopplande miljöer, lära sig om sin sjukdom och konsekvenserna av denna, samt hur man hanterar vardagen kan vara givande och hjälpsamt för många.

Vistelser och rekreation

Ekonomi

Här hittar du information om hur du ser över dina försäkringar och hur du kan få ekonomiskt stöd eller ersättning under sjukdomstiden.

Ekonomi

Skola och förskola

Skolan och förskolan är viktiga för det sjuka barnet. Kontakten med skolan och förskolan ökar barnets möjligheter att ta vara på det friska och vanliga i en allt annat än vanlig situation.

Skola och förskola

Informationsmaterial, skrifter och böcker

Här finns informationsmaterial och medicinska skrifter om barn och cancer med konkreta råd och stöd till drabbade familjer. Materialet är gratis.

Informationsmaterial, skrifter och böcker

Stöd till syskon

Vi har stöd som riktar sig enbart till dig som syskon och stöd och aktiviteter du kan delta i tillsammans med ditt drabbade syskon.

Stöd till syskon

Stöd till mor- och farföräldrar

Att vara mor- eller farförälder och ha ett barnbarn som får cancer är på många sätt en dubbel kris. Hur kan mor- och farföräldrar stötta när ett barnbarn drabbas av cancer?

Stöd till mor- och farföräldrar

Lokalt stöd

Det finns sex lokala föreningar i Sverige, en kopplad till varje barnonkologiskt center. Föreningarna har som uppgift att stötta de cancerdrabbade familjerna under och efter sjukdomstiden eller efter barnets eventuella död.

Lokalt stöd

Märke-720x405.png

Ett annorlunda träningsläger

Det är tidig morgon på Stenungsön när ett brokigt sällskap barn med tillhörande vuxna kliver in i bilarna och rullar ner för backen och längs den dimbeslöjade havsviken mot Stenungsund Arena. Idag är fjärde och sista dagen på ett lite annorlunda träningsläger, ett träningsläger där den personliga utvecklingen varit i centrum, där alla fått chansen att ta sig vidare just utifrån sina egna förutsättningar.

Läs mer