För mor- och farföräldrar

Hur kan mor- och farföräldrar stötta när ett barnbarn drabbas av cancer?

En dubbel krisreaktion

När ett barn får en cancerdiagnos drabbas inte bara den närmaste familjen. Att vara mor- eller farförälder och ha ett barnbarn som får cancer är på många sätt en dubbel kris. Förutom oro och rädsla för barnbarnet så finns det också en oro för det vuxna barnet, vars barn är sjukt.

Olika slags reaktioner

I en sådan här svår situation kan man reagera på många olika sätt, och hur just du reagerar beror ofta på dina tidigare livserfarenheter och vad du har med dig
i bagaget. För vissa blir det viktigt att bearbeta det svåra beskedet genom att prata, medan andra bearbetar genom att göra någonting praktiskt.

Fel ordning

En annan vanlig reaktion hos den äldre generationen är en känsla av att saker sker i fel ordning. Att de själva bör stå på tur att bli sjuka, inte barnbarnet. Det kan skapa ilska och frustration, en känsla av att livet är orättvist. Du behöver ge dig själv tid att vänja dig vid den tanken – livet är inte alltid rättvist.

En generation äldre, en generation klokare

Som mor- och farförälder gäller det att försöka komma ihåg att din viktigaste uppgift nu är att vara en generation äldre, en generation klokare. I de allra flesta fall kan du vara till hjälp och stöd för den drabbade familjen, både genom din livserfarenhet, men även genom att du kan ha yrkeserfarenheter som kan vara till hjälp. Försök fokusera på den drabbade familjen så du inte hamnar i en situation där det är dig själv det är mest synd om. Fundera på hur du kan vara till hjälp utan att själv ta för mycket plats. Försök att inte lasta familjen för mycket med din egen oro och frustration.

Att ha ett barnbarn med cancer

Tillsammans med Lennart Björklund, socionom, diakon och psykoterapeut, har vi tagit fram fem filmer med tillhörande studiematerial som vänder sig till mor- och farföräldrar med ett barnbarn som drabbats av cancer.

Filmerna och studiematerialet kan användas individuellt eller som ett diskussionsunderlag för en samtalsgrupp.

”Din viktigaste uppgift som mor- eller
farförälder är att vara en generation
äldre, en generation klokare.”

Lennart Björklund, socionom, diakon och psykoterapeut

När ett barnbarn får en cancerdiagnos

Innehåll:

 • Är mitt barnbarn på rätt sjukhus?
 • Barncancerfondens organisation
 • Att söka information
 • Mor- och farföräldrars reaktioner
 • Skuld och skam
 • Diskussionsfrågor

Ladda ner studiematerialet "När ett barnbarn får en cancerdiagnos" (pdf)

Hur du som mor- eller farförälder kan hjälpa till

Innehåll:

 • Att erbjuda hjälp på rätt sätt
 • Lämna inte över projektledarrollen
 • Saker du som mor- eller farförälder kan hjälpa till med
 • Risken att ta över
 • Om barnbarnet inte bor i närheten
 • Föräldrarnas relation
 • De friska syskonen
 • Diskussionsfrågor

Ladda ner studiematerialet "Hur du som mor- eller farförälder kan hjälpa till" (pdf)

Hur du som mor- eller farförälder kan ta hand om dig själv

Innehåll

 • Vem kan jag prata med?
 • Försök att leva som vanligt
 • Hur omgivningen kan reagera
 • Fallgropar
 • Att prata om döden
 • Diskussionsfrågor

Ladda ner studiematerialet "Hur du som mor- eller farförälder kan ta hand om dig själv" (pdf)

Efter avslutad behandling

Innehåll: 

 • Vardag igen – eller?
 • Föräldrarnas relation
 • Risk för återfall
 • Sena komplikationer
 • En ny roll
 • Diskussionsfrågor

Ladda ner studiematerialet "Efter avslutad behandling" (pdf)

När barnbarnet har dött

Innehåll: 

 • Att sörja ett barnbarn
 • Sorgens uppgifter
 • Sorgens tidschema
 • Fyra sätt att möta sorgen
 • Faktorer som kan hjälpa i sorgen
 • Fallgropar i sorgearbetet
 • Hur du som mor- eller farförälder kan hjälpa till när barnet dött
 • Diskussionsfrågor

Ladda ner studiematerialet "När barnbarnet har dött" (pdf)