Levercancer

Levercancer och levertumörer är ovanliga hos barn. Den vanligaste formen av levercancer hos barn är hepatoblastom.

Allmänt

Det är ovanligt att barn får levercancer och oftast får barn inte samma slags levercancer som vuxna. Den vanligaste formen av levercancer hos barn kallas hepatoblastom och drabbar framför allt barn yngre än tre år.

De allra flesta barn som får levercancer blir botade från sin sjukdom.

Symtom

Cancertumörer i levern ger sällan tydliga symtom. Ett symtom kan vara att barnet har en spänd och hård mage. Barnet kan också ha diffusa symtom som trötthet och dålig matlust under en längre tid.

Barnet kan få göra en röntgenundersökning eller en magnetkameraundersökning för att se om det finns en cancertumör. Det är vanligt att läkaren också vill ta ett vävnadsprov, en biopsi, för att undersöka den misstänkta tumören närmare. Läkaren kontrollerar också blodprov för alfa-fetoprotein som kan vara förhöjt vid hepatoblastom.

Behandling

De allra flesta typer av levercancer kan opereras om sjukdomen upptäcks tidigt. Det vanligaste är att hela cancertumören i levern tas bort tillsammans med en del av den friska levern runt omkring. Tumören kan vara svår att få bort helt om den sitter där de stora blodkärlen går in eller vid gallblåsan och gallgångarna. Oftast brukar barnet först få en behandling med cytostatika för att krympa cancertumören innan den opereras bort. Det är också vanligt att barnet får några kurer med cytostatika efter operationen.

Levern växer ut hos barn även om en stor bit har opererats bort. Efter några år har levern normal storlek, form och funktion igen.

Alla barn får gå på efterkontroller ganska ofta under flera år, dels för att upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka, dels för att se hur barnet utvecklas och kroppen fungerar efter behandlingen. Beroende på vilken behandling som har givits kan hörsel, njurar och eventuellt hjärtfunktionen påverkas.