Gåva av värdepapper och att skänka vinst vid försäljning av aktier

Man kan överföra aktier och andelar i fonder direkt till Barncancerfonden. Som kapitalvinstbefriad organisation så kommer på så vis hela försäljningssumman gå till Barncancerfonden utan att det blir kapitalvinstskatt på dig som gåvogivare.

Detta görs genom att skriva ut och fylla i Barncancerfondens gåvoblankett och sedan kontakta din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig vidare.

För att skänka vinst efter försäljning av aktier så hanteras denna som en gåva och betalas in på Barncancerfondens Plusgiro: 90 20 90-0 eller Bankgiro: 902-0900.

Aktiegåva 

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning direkt till Barncancerfonden? Eftersom du inte betalar vinstskatt när du skänker pengar till Barncancerfonden så ökar därför värdet med 43 procent för oss som ideell organisation. Här förklarar vi hur du gör för att skänka din aktieutdelning.

Att skänka sin aktieutdelning är ett smart alternativ till kontantgåvor. Hela aktieutdelningen går direkt till vårt arbete med visionen att utrota barncancer. Det enda man behöver göra är att fylla i blanketten Anmälan om Rättighetshavare och kontakta sin bank. Blanketten ska vara banken tillhanda senast en vecka innan bolagsstämman.

Gör så här:

  • Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och om du vill skänka hela aktieutdelningen.
  • Du måste avsäga dig rätten innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls under våren , från februari till maj.
  • Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked. Har du ett vp-konto ändrar du mottagare av utdelningen i blanketten Anmälan om Rättighetshavare. Kontakta sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra. Är du kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att skänka utdelningen direkt via ”din sida” på nätmäklarens webbplats.

Spara bekräftelse på gåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”.

Mer information hittar du på aktiegavan.se.

Har du frågor så är du är varmt välkommen att kontakta ansvarig för filantropi och stora donation Rebecka Winell på Barncancerfonden eller generalsekreterare Thorbjörn Larsson.