Sarkom

Tumörsjukdomar som uppstår i muskler, senor, bindväv eller skelett kallas för sarkom.

Vad är Sarkom? 

Det finns ett mycket stort antal typer av sarkom och namnen talar ofta om varifrån de utgår. Ett sarkom som utgår från kroppens mjukdelar, såsom muskler och bindväv, kallas övergripande för mjukdelssarkom. Inom gruppen mjukdelssarkom finns ett 50-tal olika sarkomgrupper, varav den vanligaste formen är rhabdomyosarkom vilken utgår från kroppens muskler. Sarkom i skelettet kallas skelettcancer. De två vanligaste skelettsarkomen är osteosarkom och Ewings sarkom.

Eftersom sarkom kan uppstå på så många ställen i kroppen ser också symtomen olika ut. Symtomen kan ha andra orsaker än cancer.

Olika former av sarkom

Ewings sarkom 

Ewings sarkom är en tumör som kan uppträda både i och utanför skelettet.

Osteosarkom 

Tumören består oftast av benvävnadsceller som har genomgått en elakartad förändring.

Rhabdomyosarkom

Rhabdomyosarkom har sitt ursprung i muskler och är den vanligaste sarkomtypen hos barn.

Värt att veta om Sarkom:

  • År 1979 bildades Skandinaviska sarkomgruppen, SSG. Gruppen är ett forum för forskning och utveckling. Drygt 200 personer från Skandinavien ingår i SSG, såväl ortopeder och onkologer, som kirurger, röntgenläkare, sjukgymnaster med flera discipliner. I samarbete med VSTB (Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn), utvecklar SSG löpande behandlingsprotokollen för sarkom och säkerställer diagnostiken. Det är tack vare SSG som alla som drabbas av sarkom behandlas på samma sätt.
  • År 1991 infördes generell cytostatikabehandling av sarkom i stället för amputation i hela Sverige. Det fick överlevnaden att öka.
  • Även diagnostiken och genetiken har utvecklats under de senaste tio åren och i dag kan läkarna se exakt var tumören sitter, om den är spridd och hur cytostatikan påverkar den. Amputationer görs bara i undantagsfall och då på ett avgränsat område.
  • Mjukdelssarkom utgör cirka sex procent av all barncancer och bentumörer cirka tre procent.

Drabbade berättar


Aron Andersson
Diagnos: Sarkom. Insjuknade 1994, färdigbehandlad 1995.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf:
Skribent:
Faktagranskad av: Gustaf Ljungman, docent och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset