Din vara har lagts i varukorgen Gå direkt till kassan eller

Var med och utrota barncancer med din testamentsgåva

Upprätta ditt testamente kostnadsfritt online. Med hjälp av Lawlys digitala verktyg är det snabbt och enkelt.

Skriv testamente

Skapa trygghet och bidra till något viktigt

Vi får ofta frågor om hur man bäst upprättar sitt testamente och vad man ska tänka på när man vill inkludera en gåva till Barncancerfonden. Därför har vi inlett ett samarbete med juristbyrån Lawly för att göra det så enkelt som möjligt att upprätta sitt testamente. Om du vill skriva in Barncancerfonden i ditt testamente så kommer Lawly att skriva in "Barncancerfonden (802010-6566)". 

De flesta av oss har nytta av ett testamente för att tydliggöra vad som ska hända med ens tillgångar den dag man inte kan berätta det själv, och för att undvika konflikter eller oenigheter bland ens nära och kära. För barncancerfonden är testamentsgåvor otroligt viktiga och de möjliggör en stor del av det viktiga arbete som görs för att utrota barncancer.

Klicka på videon här bredvid för att se hur du enkelt, snabbt och kostnadsfritt upprättar ditt testamente.

Anders har testamenterat sina tillgångar till cancerforskning

Anders är läkare och lever med en ovanlig, obotlig hjärntumör. Han har bestämt sig för att testamentera sina tillgångar till cancerforskning.

Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma över dina tillgångar. 

Vanliga frågor och svar

 • Vem kan man ha som mottagare i ett testamente?

  Man kan ha i princip vem som helst som mottagare i ett testamente. Det kan vara en eller flera personer, en ideell organisation, en förening eller något liknande. Det som är viktigt är att det går att identifiera vem som ska vara mottagare och att denne kan ta emot arvet. Om du är osäker kan det vara bra att ta kontakt och fråga innan du skriver det i testamentet.

 • Jag har inga barn, men syskon. Har de rätt till en del av arvet efter mig?

  Barn har alltid rätt till den så kallade laglotten, som motsvarar hälften av arvet efter en förälder. Syskon har inte samma rätt och det går att helt utesluta dem från arv om man vill.

 • Vad är en dödsbodelägare för något?

  En dödsbodelägare är dels en så kallad legal arvinge, vilket är släktingar eller Allmänna arvsfonden om man inte har några släktingar i livet, dels någon som har fått arv genom testamente. Dödsbodelägarna ska gemensamt ta hand om dödsboet eller utse en boutredningsman som tar hand om dödsboet.

 • Vad är ett legat för något?

  Om man skriver ett testamente kan man förordna att en mottagare ska få en bestämd sak eller ett bestämt belopp med pengar. Det kallas för ett legat. Den som får ett legat blir inte dödsbodelägare.

  Om man istället skriver att mottagaren ska få all kvarlåtenskap eller en viss andel av kvarlåtenskapen kallas det för ett universellt förordnande. Den som får ett universellt förordnande blir dödsbodelägare.

 • Jag och min man vill skriva testamente, men vi vill skriva in olika mottagare. Kan vi göra det?

  Ja, det går bra. Det viktiga är att det är tydligt vem som önskar vad.

 • Jag och min man hade ett gemensamt testamente. Nu har han gått bort och jag vill ändra på testamentet. Kan jag göra det?

  Ja, det går att ändra för den del av kvarlåtenskapen som kommer från dig som är efterlevande make. Den först avlidne makens önskan kan man däremot inte ändra.

  När den ene av två makar har gått bort ärver som huvudregel den efterlevande maken allt, men med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken fritt kan disponera över tillgångarna, men har inte rätt att testamentera bort allt. Det finns också skyddsregler till skydd för arvingar till den först avlidne maken.

 • Måste jag anlita en jurist för att skriva mitt testamente?

  Nej, det finns inte något sådant krav. Däremot kan det vara bra för att säkerställa att testamentet kan tillämpas som du har tänkt dig och att det uppfyller de formella kraven som är mycket viktiga.

  En jurist kan gå igenom din situation och dina önskemål och anpassa testamentet utifrån det. Det är viktigt att testamentet är tydligt eftersom det ska tillämpas när du inte kan berätta vad du har menat med det skrivna.

 • Kan testamentet vara skrivet för hand?

  Ja, det går bra. Det är inte nödvändigt att det är skrivet på dator eller skrivmaskin.

 • Måste jag ha vittnen?

  Ja, det är mycket viktigt. Det ska vara två vittnen närvarande när du skriver under testamentet. De ska veta att det är ett testamente men de behöver inte känna till innehållet. Det är viktigt att de är närvarande samtidigt och att de ser att du skriver under. I annat fall är testamentet inte formellt korrekt och kan då underkännas.

 • Hur ska jag förvara originalet?

  För att testamentet ska kunna tillämpas måste man ha tillgång till originalet. Det är därför mycket viktigt att man förvarar det på ett säkert ställe. Det lämpligaste är att förvara originalet i ett bankfack eller ett kassaskåp eller liknande.

  Det kan också vara bra att förvara en kopia hemma eller hos någon annan person med uppgift om var originalet finns.

 • Kan jag ändra i testamentet?

  Ja, det går bra att ändra ditt testamente, men ändringarna måste ske på samma sätt som när du upprättade testamentet.

  Du får således inte göra ändringar eller strykningar direkt på originalet av testamentet. Om du vill göra ändringar ska du göra det i ett tillägg, där det tydligt framgår vad du vill ändra och vad som ska vara kvar i det ursprungliga testamentet. Det går förstås också att göra ett helt nytt testamente som upphäver och ändrar det tidigare.

  Om du vill återkalla testamentet i sin helhet kan du riva sönder originalet. Det räknas som ett återkallande av testamentet och då tillämpas istället ärvdabalkens regler på arvet efter dig.

Har du frågor? Kontakta oss!

testamenten@barncancerfonden.se