Lymfkörtelcancer

Lymfom är cancer i lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad och det kallas även lymfkörtelcancer. Huvudgrupperna är Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom. Cirka 50 barn och ungdomar i Sverige drabbas av sjukdomen varje år.

Olika former av lymfom 

Huvudgrupperna är Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom hos barn och ungdomar.

Hodgkins lymfom 

Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av lymfom hos ungdomar.

Non-Hodgkins lymfom 

Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av lymfom hos ungdomar, medan barn oftare har non-Hodgkins lymfom.