Vill du sätta ditt avtryck i kampen mot barncancer?

Varje dag får ett barn i Sverige cancer, drygt 85 procent överlever. Trots positiva forskningsresultat är behovet av klinisk forskning samt utveckling av vård, behandling och dess biverkningar fortsatt stort. Här kan en stor gåva från dig göra betydande skillnad.

Med hjälp av stora donationer kan vi snabbare komma närmare målet att alla barn med cancer överlever och får leva ett liv med så få sena komplikationer som möjligt. 

"Gåvor på minst 100 000 kronor räknar vi som stora gåvor. Stora gåvor kan också i dialog med Barncancerfonden öronmärkas till prioriterade satsningar."

Ett led i arbetet med stora donationer är Barncancerfondens filantroper – vårt program för dig som donerat en stor gåva och vill sätta ditt avtryck inom strategiskt viktiga frågor när det kommer till barncancerområdet. Inom programmet får du extra mycket insyn i vår verksamhet, möjlighet att engagera dig djupare i vårt arbete och ta del av Barncancerfondens planer för framtiden.

Vi kommer även att bjuda in dig till informationsträffar med exklusivt innehåll där du får möjlighet att träffa drabbade, forskare, vårdpersonal samt andra som har bidragit på samma sätt som du. Du väljer själv om du önskar att vi uppmärksammar din stora gåva eller om du önskar vara anonym.

En stor gåva från en anonym privatperson

2021 valde en generös givare att skänka aktier till Barncancerfonden till ett värde av 23 miljoner kronor; pengar som i huvudsak ska gå till klinisk forskning. Detta är den tredje gåvan på över 20 miljoner kronor från privatpersoner på senare år.

Oavsett storlek, oavsett om det rör sig om kontanter eller värdepapper, hanterar vi och förvaltar din gåva på bästa sätt. Självklart väljer du efter eget önskemål hur mycket tid och engagemang du vill bidra med, och om det finns ett specifikt område inom barncancer som du vill vara med och påverka.

Här är exempel på satsningar vi önskar genomföra framöver, där stora gåvor kan göra en avgörande skillnad:

  • Forskningsgenombrott för ökad överlevnad och skonsammare behandlingar
  • Personlig robot i skolbänken
  • Digitalt samtalsstöd för drabbade familjer
  • Rättshjälp i kontakt med Försäkringskassan och försäkringsbolag
  • Dokumentärserie om barn som överlevt cancer

Vi tror verkligen på kraften i filantropi och stora donationer. Förmågan att på riktigt kunna göra skillnad för barn med cancer och deras familjer. Möjligheterna är stora, men för att nå dem behövs ännu mer resurser. Här kan du göra stor skillnad, så hör gärna av dig och berätta vad du brinner för. Tillsammans kan vi komma längre.

När det kommer till barncancer finns mycket kvar att göra. För livet ska levas också, inte bara överlevas. Familjer som drabbas av barncancer riskerar att bli utförsäkrade och hamna i kris på olika sätt. Därför arbetar vi för förändringar i samhället som förbättrar situationen för familjerna och för vuxna barncanceröverlevare. Förändringar som är avgörande för alla som drabbats av barncancer.