Öppenhet och transparens

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Barncancerfondens verksamhet. På så sätt vårdar vi givarnas förtroende och kan säkra tillförlitligheten i vårt arbete.

Som ideell förening med stort samhällsansvar är allmänhetens och givarnas förtroende mycket viktigt för oss. Därför följer vi självklart kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vårt 90-konto granskas också av svensk insamlingskontroll vilket är en garanti för din gåva används så effektivt som möjligt.

Här kan du läsa mer om våra policys och riktlinjer för insamling, löner och arvoden och kapitalförvaltning. Här hittar du också våra stadgar.