Öppenhet och transparens

Öppenhet och transparens är grundläggande principer för Barncancerfondens verksamhet. Det är viktigt att våra givare känner sig trygga med att pengarna används på ett bra sätt och att vi kan säkra tillförlitligheten i vårt arbete. Vi ser därmed till att vår verksamhet kontrolleras noga, både internt och externt.

För att finanseria vår verksamhet samlar vi in gåvor från bland annat privatpersoner och företag, stor som små. Det gör att det är extra viktigt att vi är en öppen och transparent organisation, så att alla givare kan känna sig trygga med att deras gåvor verkligen går till det vi säger.

Barncancerfonden har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll, detta ställer höga krav på hur vi fördelar våra pengar. Som medlem i Giva Sverige, tillämpar Barncancerfonden också sedan 2009 den kvalitetskod som tagits fram av Giva Sverige tillsammans med PwC. Läs mer om hur den externa kontrollen av vår verksamhet sker här. 

Utöver det som omfattas av Svensk Insamlingskontrolls krav för 90-kontoinnehavare och Giva Sveriges kvalitetskod har Barncancerfonden egna verktyg för att hålla en hög kvalitet i den dagliga verksamheten. Mer om Barncancerfondens interna kontroll kan du läsa här. 

Vår insamlingspolicy tydliggör vilka principer som gäller för vår insamlingsverksamhet. Insamlingspolicyn och andra viktiga styrdokument hittar du här. 

Engagerade och professionella anställda är en förutsättning för att vi ska kunna nå vår vision om att utrota barncancer samt ge hopp åt drabbade familjer. Barncancerfondens lönestruktur ligger i nivå med liknande organisationer i Sverige. Vi får ibland frågor om våra löner och framförallt för vår generalsekreterare. Därför är vi öppna med vad vår generalsekreterare tjänar och hur arbetsvillkoren ser ut. Läs mer om våra löner och arvoden här.