Elise rättesnöre - vårt barnrättsarbete

På Barncancerfonden utgår vi alltid från barnet och ser alltid till barnets bästa. Vi verkar aktivt för FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn är kärnan i vårt arbete och vi har ett ansvar för att garantera barns trygghet – varje dag. Alla barn i vår verksamhet ska behandlas respektfullt och ha rätt att uttrycka sin åsikt. Barn ska skyddas mot alla former av kränkningar, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Vi har vi samlat vårt arbete om barns rättigheter under namnet Elise rättesnöre. 

 • Om Elise, 9 år

  Ett av alla de barn vars trygghet och rättigheter Barncancerfonden haft i uppdrag att beakta är Elise. Från att hon var ett år gammal och nio år framåt slet Elise och familjen med behandlingar, sjukhusbesök och försök till en vardag, till följd av Elises hjärntumör. År 2019 dog Elise av sin sjukdom, men under sin korta livstid hann hon och hennes familj ändå göra insatser för andra barn i liknande situation. En av dessa insatser var att introducera supersnöret, som genom åren har blivit ett viktigt medel för många barn för att berätta vad de själva gått igenom, pärla för pärla. Oavsiktligt skapade Elise och hennes familj samtidigt ett verktyg som är helt i enlighet med barnkonventionens artikel 13 – alla barns rätt till att kunna uttrycka tankar och åsikter i tal, skrift eller konstnärlig form.   

  Elise ritade även teckningar till andra sjuka barn och samlade pant för att skänka pengar till lekterapi och clownverksamhet på barnsjukhuset.  

  För att hedra Elises minne och hennes familjs insatser för alla barn bär Barncancerfondens barnrättsarbete därför namnet ”Elises rättesnöre”. Genom riktlinjer, rutiner och utbildningsmaterial kommer rättesnöret att vägleda Barncancerfondens nationella och regionala verksamhet i att trygga barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen, nu och i framtiden. 

Samtliga medarbetare, förtroendevalda, övriga representanter för Barncancerfonden samt leverantörer och partners är skyldiga att i samband med anställning eller uppdrag underteckna vår policy för barns rättigheter. De som kommer i direkt kontakt med barn inom ramen för vår verksamhet ska även visa upp utdrag ur polisens belastningsregister.

Här finns vår policy att ta del av i sin helhet.

 • Lättläst: Barncancerfondens policy om barns rättigheter

  Så här jobbar Barncancerfonden för barns rättigheter

  På Barncancerfonden är barnet i centrum. Vi tänker alltid på vad som är bäst för barnet. Alla barn som möter Barncancerfonden ska känna att de är respekterade. Vi bryr oss om och lyssnar till vad barn tycker och tänker.  

  FN:s barnkonvention

  Vi följer FN:s konvention om barns rättigheter. Som barn räknas alla under 18 år. I barnkonventionen finns regler som kallas artiklar som handlar om barns rättigheter. Reglerna bestämmer att alla barn är lika mycket värda och att ingen får bli sämre behandlad. Det spelar ingen roll vilket kön barnet har, vilken färg barnet har på huden, vilket språk barnet talar, om barnet tror på en gud, om barnet har en funktionsnedsättning eller om barnet är rikt eller fattigt. Det finns också regler som säger att vuxna måste lyssna på barn och att barn ska få vård och mediciner när de blir sjuka. Barn har rätt till en bra barndom. Vi är noga med att barn ska skyddas mot vuxna som slår eller behandlar ett barn illa på något sätt. Barn skall alltid skyddas mot att bli utnyttjade sexuellt. 

  Barncancerfondens verksamhet ska vara så trygg för barn som det bara går. Därför måste de som jobbar eller engagerar sig frivilligt för Barncancerfonden läsa och skriva på en Barnrättspolicy. De måste också visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det är ett dokument som visar om en person har dömts för ett brott, till exempel mord, svår misshandel, sexualbrott och barnpornografibrott. Har en person gjort något av dessa brott får den inte jobba för Barncancerfonden.

  Kontakta barnombudet

  Det finns ett barnombud på Barncancerfonden. Barnombudet ska se till så att Barncancerfonden gör allt för barnets bästa. Barnombudet ska säga ifrån om någon bryter mot regler om barns rättigheter.

  Om du själv har upplevt något som du inte mått bra av inom Barncancerfondens verksamhet så kan du prata med vårt barnombud Louise. Du når henne genom att smsa eller ringa till henne på telefonnummer 070-297 29 80.  

  Om det är något akut som händer just nu ska du istället ringa SOS på 112. Och om du har andra frågor och funderingar som du tycker är jobbiga och som du vill prata med någon om, kanske om hur du har det i skolan eller liknande kan du vända dig till Bris, Barnens Rätt i Samhället. Du kan både ringa och chatta med deras kuratorer. Hur du gör hittar du på Bris hemsida

Kontakta vårt barnombud

Den som eventuellt upplever eller uppmärksammar en händelse som strider mot Barncancerfondens policy om barns rättigheter ska göra en incidentanmälan till vårt barnombud.

Läs först rutinerna för hur detta går till och följ sedan  instruktionerna i vårt incidentformulär.