Extern kontroll

90-konto

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Detta för att garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner på vägen.

Läs mer på Svensk Insamlingskontrolls webbplats.

Barncancerfondens utdelningar, insamlings- och administrationskostnader

Kostnaden för administration och insamling regleras för innehavare av 90-konto och får inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. För 2021 uppgick denna andel för Barncancerfonden till 19 procent.

Under 2021 delade Barncancerfonden ut 71 procent till ändamålen.

Om du är nyfiken på fler siffror och vad Barncancerfonden gjort under året – läs gärna vår verksamhetsberättelse

Varje gåva är viktig

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Verksamheten är helt beroende av frivilliga gåvor och testamenten från privatpersoner, organisationer och företag. Alla bidrag, stora som små, är viktiga.

Tryggt givande

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor.

Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.

Giva Sveriges kvalitetskod

Initiativet till koden kommer från insamlingsorganisationerna själva. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. 

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Läs mer om Givas kvalitetskoden här 

 

Läs gärna vår effektrapport som du hittar i vår årsrapport.