Politik och påverkan

Barncancerfonden kämpar för en framtid där varje barn som insjuknar i cancer överlever och får möjlighet att leva ett gott liv. Ett liv fritt från sjukdom och de komplikationer som ofta följer efter barncancer.

Vår ambition är att bidra till beslut och initiativ som förbättrar livsutsikterna och -villkoren för de som drabbas av barncancer. Genom politisk påverkan vill vi skapa rätt förutsättningar för att den forskning som vi finansierar ska komma patienter till gagn, och säkerställa att drabbade får tillgång till stöd utifrån individuella behov.

Barncancerfonden vill stärka förutsättningarna för barncancerforskning i Sverige och bidra till att barncancer ingår som en naturlig del i utvecklingen av cancervården. Det gör vi bland annat genom att öka samhällets och beslutsfattares kunskap om barncancer och hur sjukdomen påverkar barnet och dess omgivning, liksom om viktiga forskningsframsteg.

Aktuella kunskapsunderlag

Vems ansvar är jag nu? Barncanceröverlevares upplevelser av övergången från barn- till vuxensjukvård

Men sen då…? En forskningsöversikt om barncanceröverlevares livsvillkor i en fragmenterad välfärd

De osynliga syskonen – Barncancerfondens förslag till stöd för syskon till barn med cancer

Glappet – Barncancerfondens förslag för bättre samverkan mellan vård och skola

Kontaktuppgifter

Vi bidrar gärna med kunskap och underlag till beslutsfattare eller förmedlar kontakt med patient- och närståenderepresentanter.