Barncancerfondens uppdrag

Personligt engagemang lade grunden för Barncancerfonden, då föräldrar och vårdpersonal i början av 1980-talet gick samman för att för att bekämpa barncancer och ge stöd till drabbade. Lokala barncancerföreningar bildades vid flera sjukhus och slöt upp bakom en gemensam vision om att alla cancerdrabbade barn ska överleva.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Vi spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små. Att vi förvaltar våra insamlade medel på rätt sätt och ser till att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt är därmed en av de viktigaste delarna i vårt uppdrag.

I dag arbetar sex regionala föreningar och ett riksförbund med att stödja drabbade, finansiera barncancerforskning, sprida kunskap om drabbades situation och bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer.  

Starkare tillsammans

När ett barn drabbas av cancer är ensam inte stark. Vi på Barncancerfonden är och ska vara öppna för att samarbeta med andra. Särskilt dem som delar vårt uppdrag eller på annat sätt vill verka för en bättre verklighet för barn med cancer. För att göra ännu större nytta kan vi samordna en forskningsutlysning tillsammans med annan part, gemensamt planera råd- och stödverksamheter som kan komma fler till gagn, eller tillsammans med andra aktivt jobba för att driva en fråga som spänner över ett bredare område.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver oss. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra vårt budskap vidare. Och naturligtvis för den som vill bidra.

Vår vision

Alla som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva.