Uppföljning för dig under 18 år

Barnonkologin har ansvar för att planera uppföljning efter barncancer under barn- och ungdomsåren.

Alla som har haft barncancer har rätt att få kunskap om den sjukdom de haft, och den behandling de gått igenom samt risker för sena komplikationer.  Informationen bör ges vid upprepade tillfällen.

Målet är att alla barn och tonåringar som behandlats för cancer ska få ålderanpassad information om sin behandling och eventuella långtidsbiverkningar.

Alla ska också få en skriftlig behandlingssammanfattning med uppföljningsrekommendationer, enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

Stockholm

Nyckelmottagning, uppföljningsmottagning under 18 år
Barnonkologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Kontakt: Annika Linder, Sektionsledare dagvården, Specialistsjuksköterska barnonkologi.
Telefon: 08-517 74466
Mobil (endast sms): 072-456 36 03
Hemsida: https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/barncancerwebben/

Mottagningen bjuder in 13-, 17- och 18- åringar i syfte att informera om  behandlingen du fått och vilka eventuella sena komplikationer som du kan drabbas av i vuxenlivet. 13-årsbesöket syftar också till att fånga upp exempelvis stickrädsla eller svårigheter i skolan, och det är också ett tillfälle för föräldrarna att få prata om hela behandlingen och komma med frågor. 

Göteborg

Nyckelmottagning, uppföljningsmottagningen barn
Barncancercentrum, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Kontakt:

Josefin Nordh, barnsjuksköterska.
Telefon: 072-206 24 59
Mejljosefin.nordh@vgregion.se
Hemsida: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/verksamhet-barncancercentrum/

I Göteborg kallas du som haft barncancer i unga år till så kallade "nyckelbesök" vid 13-, 17- och 18-års ålder, beroende på behov och när behandlingen avslutats.

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden vad gäller din hälsa, för att på så sätt förberedas för övergången till vuxenvård.

Lund

Nyckelmottagning, uppföljningsmottagning barn
Barncancercentrum, Skånes universitetssjukhus

Kontakt: Micaela Herzlow kontaktsjuksköterska på SEM och Barncancercentrum LUND.
Telefon: 046-177871
Mobil (endast sms): 072-462 54 41
Hemsida: https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/barncancercentrum-avdelning-64-lund/

Vid mottagningen följs alla barn och ungdomar upp enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer fram tills de fyller 18 år, då de remitteras till seneffektsmottagningen. Beroende på vilket hemortssjukhus de tillhör sker delar av uppföljningen på hemsjukhuset, men vissa delar sköts alltid på uppföljningsmottagningen i Lund.

Mottagningen är på väg att omstruktureras men detta är inte klart.

Umeå

Barncancercentrum, Norrlands universitetssjukhus

Telefon: 090-785 02 40
Hemsida: https://www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/norra/pa-sjukhusen/barncancercentrum/

Uppföljning för barn upp till 18 år sker vid barncancercentrum inom ramen för den ordinarie barncancervården där sammanfattning av barncancerbehandling sker senast vid 18 års ålder och överföring till vuxenvården görs.

Uppsala

Uppföljningsmottagningen Bryggan
Barnmottagningen för blod och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset Uppsala

Kontakt: Johan Arvidson, överläkare inom blod- och tumörsjukdomar för barn och ungdom, Akademiska sjukhuset.
Mejl: johan.arvidson@akademiska.se eller johan.arvidson@kbh.uu.se, 
Telefon: 070-515 75 48

Kontakt: Josefine Palle, sektionschef barnonkologi.
Mejl: josefine.palle@akademiska.se,
Telefon: 018-611 92 37
Hemsida: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/barnmottagningen-for-blod--och-tumorsjukdomar/

Till mottagningen kan barn mellan 13 och 17 år som haft cancer i barnaåren vända sig.

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa. Målet är att erbjuda en bättre uppföljning och upptäcka och behandla sena komplikationer samt att förbättra övergången till vuxenvården.

Linköping

Uppföljning av barn under 18 år sker inom verksamheten för den barnonkologiska avdelningen
Barnonkologen, H.K.H.Kronprinsessan Victorias, barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset Linköping

Kontakt: Emma Nordh, Kontaktsjuksköterska, Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom
Barndagvården onkologi / Barnmottagning onkologi och hematologi
Telefon: 010-103 47 05, 010-103 19 27
Hemsida: https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Barndagvarden-onkologi-HKH-Kronprinsessan-Victorias-barn-och-ungdomssjukhus/

I Linköping kallas du som haft barncancer i unga år till så kallade "nyckelbesök" vid 13-, 17- och 18-års ålder, beroende på behov och när behandlingen avslutats.

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa och förbereds för övergången till vuxenvård.