Policydokument

Här hittar du policydokument för anslag från Barncancerfonden

Barncancerfonden ska finansiera den bästa forskningen inom barncancerområdet. Våra policydokument reglerar bland annat att forskning med stöd från Barncancerfonden följer god forskningssed och att forskningen bedrivs i linje med Barncancerfondens ändamål.