Tumörer i näsa och munhåla

Nasofarynxcancer eller nasofaryngealt carcinom är en mycket ovanlig tumörform under barnaåldern och den uppstår i näsa och munhåla.

Dessa tumörer utgår från den slemhinna som täcker näs- och munhåla. De kan förekomma både hos barn och vuxna. Tumörformen är vanligare i Sydostasien och Afrika än i övriga världen. Orsaken till detta är inte känd, men det kan finnas ett samband med mycket ovanliga typer av virusinfektioner, viss kost och ärftliga faktorer.

Behandlingen består ofta av en kombination av cytostatika, strålbehandling och ibland operation.