Uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer

Det finns sex mottagningar för uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i Sverige; Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Här erbjuds före detta barncancerpatienter information om cancerbehandlingen de fått, en kartläggning av risk för sena komplikationer samt uppföljningsrekommendationer.

Vad erbjuder uppföljningsmottagningarna?

Uppföljningsmottagningarna arbetar enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Med rätt uppföljning i rätt tid finns möjlighet att upptäcka, behandla och förebygga sena komplikationer. Vid mottagningen arbetar bland annat barnonkolog, onkolog, sjuksköterska och kurator. Vid en uppföljningsmottagning efter barncancer följs patienter som är över 18 år och har haft cancer som barn upp.

På mottagningen får patienterna en genomgång av behandlingen de fick när de var barn, som sedan följs av en plan för vad som eventuellt behöver följas upp med nya undersökningar efter de screeningrekommendationer som finns. Mottagningen hjälper även till att förmedla andra vårdkontakter till specialist och/eller primärvård. Uppföljningsmottagningarna i landet samarbetar i ett nationellt nätverk – UFM Sverige.

Sena komplikationer

Genomgången cancerbehandling före 18 års ålder kan orsaka sena komplikationer som kan ge symptom många år efter cancerbehandlingen. Risken för att få en komplikation beror på vilken cancerdiagnos som ställts och vilken behandling som erhållits. Några exempel på sena komplikationer är påverkan på hjärta, hormoner, fertilitet och kognition.

Under mottagningsbesöket diskuteras eventuella funderingar och symptom som kan ha med den genomgångna behandlingen att göra. En del sena komplikationer kräver specialistvård, andra kan följas inom primärvården.

Här hittar du din uppföljningsmottagning:

 • Umeå

  Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer

  Cancercentrum, NUS

  Telefon: 090-785 80 40, 072-52 69 232

  Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Lisa Nilsson upp.

  Alla som har behandlats för cancer innan 18 års ålder och är bosatta i regionen kan vända sig till mottagningen. På sikt ska alla erbjudas ett uppföljningsbesök vid 25 års ålder.

  På mottagningen får du information om behandlingen du fått som barn, och vilka hälsoproblem den kan leda till. Du får även hjälp med remiss till andra vårdgivare.

 • Uppsala

  Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer

  Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Telefon: 018-611 56 34 (sjuksköterska Onkologi), 018-612 28 84 (sjuksköterska Hematologi)

  Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Åsa Johansson, Annica Backström eller Carolin Tengsved upp.

  Hemsida: www.akademiska.se

  Till Uppföljningsmottagningen kan alla över 18 år som behandlats för cancer som barn vända sig.

  Vi informerar och svarar på frågor om din behandling och hälsoproblem. Vid behov hjälper vi dig att komma i kontakt med andra hälsoprofessioner.  Har du inte fått en skriftlig behandlingssammanfattning från din barnonkologiska klinik kan vi hjälpa dig att få en sådan.

 • Stockholm

  Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer

  Karolinska Universitetssjukhuset

  Telefon 08-123 770 36 

  Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Christoffer Malmström eller Sofie Kempe upp.

  Till mottagningen i Stockholm kan alla som haft cancer före 18 års ålder vända sig. 

  På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa.

  Du kan också få remiss till andra vårdgivare och en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.

 • Linköping

  Uppföljningsenheten för vuxna efter barncancer

  Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

  Telefon: 010-103 97 12

  Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer upp Kristina Cederqvist upp.

  Hemsida: https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Uppfoljningsmottagning-unga-vuxna-Linkoping/  

  Till mottagningen i Linköping kan alla som haft cancer före 18 års ålder vända sig. 

  På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa.

  Du kan också få remiss till andra vårdgivare och en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.

 • Göteborg

  Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer

  Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Telefon: 031-343 03 84

  Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Maria Olsson upp.

  Hemsida: Uppföljningsmottagning unga vuxna Sahlgrenska - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Till mottagningen i Göteborg kan alla som haft cancer före 18 år ålder vända sig. 

  På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsan. Efter besöket får du en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning skickad till dig. Vid behov kan mottagningen hjälpa dig få kontakt med andra vårdgivare.

 • Lund

  Uppföljningsmottagning/Seneffektmottagning för vuxna efter barncancer

  VO onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund 

  Telefon: 046-17 60 60, 046-17 78 71

  Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Cecilia Follin eller Micaela Herslow upp.

  Till mottagningen i Lund kan alla som haft cancer som barn och nu är över 18 år och tillhör Södra sjukvårdsregionen vända sig, men också patienter från andra regioner. 

  På mottagningen får du träffa läkare och sjuksköterska som går igenom eventuella komplikationer och skriver remiss till andra vårdgivare. Mottagningen har även tillgång till ett rehab-team. Det går också att få rådgivning av sjuksköterska på telefon.