Uppföljningsmottagningar

Det finns sex mottagningar för uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här kan du som barncanceröverlevare få hjälp och stöd med att förstå din bakgrund och att hitta vägen framåt.

Sedan 2016 finns det ett nationellt vårdprogram för uppföljning av barncancer. Det är en beskrivning av den vård som ska erbjudas de personer som har haft cancer som barn och vilka undersökningar som bör erbjudas.

Det finns idag sex uppföljningsmottagningar för sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här kan du som behandlats för cancer som barn få hjälp och stöd med att förstå din bakgrund och att hitta vägen framåt.

Till mottagningarna kan du vända dig om du är över 18 år och haft cancer som barn.

Det kan ta olika lång tid innan någon hör av sig p g a att alla inte jobbar heltid men lämnar du ditt namn och telefonnummer ringer någon upp.   

Här hittar du din uppföljningsmottagning:

Stockholm

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer

Karolinska Universitetssjukhuset

Telefon 08-123 770 36 

Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Christoffer Malmström eller Sofie Kempe upp.

Till mottagningen i Stockholm kan alla som haft cancer före 18 års ålder vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa.

Du kan också få remiss till andra vårdgivare och en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.

Göteborg

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Telefon: 031-343 03 84

Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Maria Olsson upp.

Hemsida: https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/onkologi/enheter/uppfoljningsmottagning-for-vuxna-efter-barncancer/

Till mottagningen i Göteborg kan alla som haft cancer före 18 år ålder vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsan. Efter besöket får du en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning skickad till dig. Vid behov kan mottagningen hjälpa dig få kontakt med andra vårdgivare.

Lund

Uppföljningsmottagning/Seneffektmottagning för vuxna efter barncancer

VO onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund 

Telefon: 046-17 60 60, 046-17 78 71

Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Cecilia Follin eller Micaela Herslow upp.

Till mottagningen i Lund kan alla som haft cancer som barn och nu är över 18 år och tillhör Södra sjukvårdsregionen vända sig, men också patienter från andra regioner. 

På mottagningen får du träffa läkare och sjuksköterska som går igenom eventuella komplikationer och skriver remiss till andra vårdgivare. Mottagningen har även tillgång till ett rehab-team. Det går också att få rådgivning av sjuksköterska på telefon.

Umeå

Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer

Cancercentrum, NUS

Telefon: 090-785 80 40, 072-52 69 232

Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Lisa Nilsson upp.

Alla som har behandlats för cancer innan 18 års ålder och är bosatta i regionen kan vända sig till mottagningen. På sikt ska alla erbjudas ett uppföljningsbesök vid 25 års ålder.

På mottagningen får du information om behandlingen du fått som barn, och vilka hälsoproblem den kan leda till. Du får även hjälp med remiss till andra vårdgivare.

Uppsala

Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Telefon: 018-611 56 34 (sjuksköterska Onkologi), 018-612 28 84 (sjuksköterska Hematologi)

Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer Åsa Johansson, Annica Backström eller Carolin Tengsved upp.

Hemsida: www.akademiska.se

Till Uppföljningsmottagningen kan alla över 18 år som behandlats för cancer som barn vända sig.

Vi informerar och svarar på frågor om din behandling och hälsoproblem. Vid behov hjälper vi dig att komma i kontakt med andra hälsoprofessioner.  Har du inte fått en skriftlig behandlingssammanfattning från din barnonkologiska klinik kan vi hjälpa dig att få en sådan.

Linköping

Uppföljningsenheten för vuxna efter barncancer

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Telefon: 010-103 97 12

Om ingen svarar, lämna ett meddelande så ringer upp Kristina Cederqvist upp.

Hemsida: https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Uppfoljningsmottagning-unga-vuxna-Linkoping/  

Till mottagningen i Linköping kan alla som haft cancer före 18 års ålder vända sig. 

På mottagningen får du information om din sjukdom och behandling samt vad du behöver vara uppmärksam på i framtiden när det gäller din hälsa.

Du kan också få remiss till andra vårdgivare och en skriftlig sammanfattning av din sjukdom, behandling och rekommenderad uppföljning.