Gåvor från stiftelser

Er stiftelse behövs i kampen mot barncancer. Då vi är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser är vi väldigt tacksamma om er stiftelse vill bidra till den livsviktiga forskningen.

Skänk en stiftelsegåva 

Det är enkelt att skänka en gåva, sätt in önskat belopp på Plusgiro: 90 20 90-0 eller Bankgiro: 902-0900.

Med hjälp av er gåva kan vi komma närmare vår vision att utrota barncancern.

Kontakta mig så kan jag berätta mer.