Livsviktig forskning

Barncancerfondens vision är att alla som drabbas av barncancer ska överleva och kunna leva ett långt och gott liv. Dit når vi genom kompetensutveckling, utbildningar, olika typer av samarbeten, och inte minst, stöd till den bästa forskningen inom barncancerområdet.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och har sedan starten satsat över fyra miljarder kronor på forskning i form av bland annat projektstöd men också kompetensförsörjning och -utveckling. 

Idag överlever sex av sju barn sin cancer tack vare de stora framsteg som gjorts inom forskning, behandling och omvårdnad och det finns över 12 000 barncanceröverlevare. Men fortfarande finns det diagnoser där det saknas effektiv behandling. För att rädda fler och för att minska de komplikationer som de tuffa behandlingarna ofta leder till så behövs mer forskning för att få fram nya behandlingsmetoder och nya läkemedel.  

Utöver de projektstöd och forskartjänster som Barncancerfonden finansierar så går också insamlade medel till de infrastrukturer som möjliggör forskning i världsklass - svenska barncancerregistret och de båda biobankerna för solida tumörer respektive leukemier. Stöd ges även till forskningsinfrastruktur vid Sveriges sex barnonkologiska centra och till de nationella Vårdplaneringsgrupperna som utgör en viktig länk mellan forskning och klinik. Men för att nå visionen att alla barn som drabbas av cancer ska överleva och leva ett gott liv krävs också tillgång till nya läkemedel. Varje år delar därför Barncancerfonden ut medel till de kliniska prövningsenheterna i Göteborg och Stockholm där barn som inte svarar på traditionell behandling får chansen att ingå i läkemedelsprövningar. 

Många olika strategiska satsningar 

Barncancerfonden finansierar ett flertal projekt som bidrar till uppbyggnaden av infrastrukturerna. Ett exempel är projektet GMS Barncancer som, utöver införande av molekylärgenetiska analyser i klinisk rutindiagnostik, bidrar till att ta fram data genom helgenomsekvensering av både nytt och redan insamlat biobanksmaterial som kan göras tillgängligt för forskning. Syftet är att bidra till utveckling av nya behandlingar och läkemedel samt införandet av precisionsmedicin i svensk barnonkologisk vård. 

Forskningsstrategin från 2022 har också ett antal strategiska satsningar som ska genomföras för att intensifiera arbetet med att få fler barn att överleva och det med färre sena komplikationer. Ett exempel är en femårig satsning på toxicitet och sena komplikationer. 

Kontakt