Insättning via 90-konto

Alla gåvor räknas - stora som små. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Ditt engagemang är viktigt!

Barncancerfondens Plusgiro och Bankgiro är:

Plusgiro: 90 20 90-0 | Bankgiro: 902-0900 

Du kan också ge en gåva direkt till en regional förening. De arbetar självständigt inom sina geografiska regioner och bedriver arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden. Varje förening har egen styrelse, egen ekonomi och eget 90-konto.

Om du undrar över något, tveka inte att kontakta vår givarservice via telefon 020-90 20 90 eller e-post info@barncancerfonden.se