Att få beskedet att ens barn insjuknat i en barncancersjukdom innebär drastiska förändringar i tillvaron. Under de olika faserna – från diagnos till efter avslutad behandling – uppkommer olika situationer att anpassa sig till.

Cancer är ett laddat ord. Det väcker ofta mycket ångest och starka känslor. Men reaktionerna vid beskedet att ens barn har fått cancer kan vara mycket olika. I en del fall har barnets cancer föregåtts av en längre tids symptom. Andra gånger blir barnet plötsligt akut sjukt och läggs in direkt. Då är det ofta dramatiskt med liten tid för förberedelse för barnet självt och för familjen.

Om barncancer

Barncancer är ett samlingsord för cancersjukdomar hos personer upp till 18 år. I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av barncancer. Olika typer av barncancer förekommer i olika åldrar. Prognosen för barncancer är oftast god.

Om barncancer

Diagnoser

De vanligaste cancerformerna hos barn är olika leukemier, hjärntumör, lymfom, Wilms tumör, sarkom (ben och mjukdel) och neuroblastom.

Diagnoser

Behandling 

Att behandla en cancersjukdom kan ta ett par månader upp till flera år. Ofta används olika behandlingsmetoder beroende på vilken typ av cancer det är och vad som är bäst för barnet. Barncancer skiljer sig från vuxencancer, bland annat kan barncancer behandlas mycket mer aggressivt.

Cancerbehandlingar

På sjukhuset

Läkarna, sjuksköterskorna och den övriga personalen på barncancercentrumen är vana att arbeta med barn i olika åldrar och med olika behov. De kan anpassa undersökningar och behandlingar så att de blir så skonsamma som möjligt för barnet.

På sjukhuset