• Fotograf: Niklas Nyman

  Ökat engagemang för Barncancerfonden under 2021

  Datum:

  Pressmeddelande: 2021 var året då Barncancerfonden breddade sitt uppdrag och kraftsamlade inom flera områden för att nå fler barn och familjer som drabbats av barncancer. Bland annat uppnåddes ett insamlingsrekord på hela 505,5 miljoner kronor, en ny strategi för forskningsfinansiering etablerades och långsiktiga avtal med samtliga barncancercentra i Sverige undertecknades. Därtill har stödet för drabbade utökats genom exempelvis flera diagnosspecifika digitala samtalsgrupper.

 • https://via.tt.se/data/images/00040/5c7a61f7-13ef-47cd-a48f-4572af0c73c3.jpg

  Micael Mathsson tillförordnad generalsekreterare för Barncancerfonden

  Datum:

  Pressmeddelande: Under maj månad tillträder Micael Mathsson som tillförordnad generalsekreterare för Barncancerfonden. Micael är sedan 2016 ledamot och vice ordförande i Barncancerfondens styrelse, ett uppdrag han nu lämnar. Därutöver har han lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling som styrelseledamot i flera företag och organisationer samt som grundare till företaget GAIA Leadership.

 • Panelsamtal om socialförsäkringar.

  Samtal för framtiden vid Sveriges första toppmöte om barncancer

  Datum:

  Nyhet: Den 11 maj arrangerade Barncancerfonden Sveriges första toppmöte om barncancer. Under en halvdag diskuterade politiker, beslutsfattare, experter och drabbade hur barncancer påverkar alla delar av livet. Samtalen handlade om såväl de utmaningar de drabbade möter som möjliga lösningar på dessa.

 • https://via.tt.se/data/images/00241/996effe7-2c0d-4e2b-a5e5-b3523cbc45ac.png

  Week of Hope är tillbaka – eventveckan med insamlingar arrangerade av privatpersoner och föreningar i hela Sverige

  Datum:

  Nyhet: 23–29 maj är det dags för Week of Hope, eventveckan då eldsjälar ute i landet får möjlighet att arrangera ett eget insamlingsevent för att samla in pengar till arbetet mot barncancer. Under veckan anordnas olika aktiviteter av privatpersoner och föreningar i hela landet för att samla människor i en rolig aktivitet och möjligheten att bidra till Barncancerfondens viktiga arbete.

 • Foto: Shutterstock

  Sveriges första toppmöte om barncancer – för barncancerdrabbades rätt till ett fullvärdigt liv

  Datum:

  Pressmeddelande: Den 11 maj anordnas Sveriges första toppmöte om barncancer. Där samlas ledande experter och politiker för att tillsammans med barncancerdrabbade barn och familjer diskutera långsiktiga lösningar för alla drabbade. Familjer som drabbas av barncancer påverkas livet ut. Av de som överlever barncancer drabbas 70 procent av komplikationer som kan bli märkbara först många år efter avslutad behandling och som ofta kräver omfattande och livslånga insatser.

 • https://via.tt.se/data/images/00068/e395be86-091b-40d2-a6f4-d446f7aeab88.png

  Sveriges första toppmöte om barncancer

  Datum:

  Nyhet: Den 11 maj anordnar Barncancerfonden Sveriges första toppmöte om barncancer. Ett tillfälle då några av landets ledande experter, politiker och – inte minst – barncancerdrabbade barn och familjer möts för att komma fram till gemensamma lösningar som kan skapa verklig skillnad för drabbade barn, unga och deras närstående.

 • Fotograf: Ann in the UK/Shutterstock

  Risk för svåra individuella och samhälleliga konsekvenser om inte syskon till barn med cancer får rätt stöd

  Datum:

  Pressmeddelande: Nästan alla barn som insjuknar i cancer har ett eller flera syskon*. Dessa syskon är särskilt utsatta då deras behov riskerar att försummas då fokus ofta läggs på det cancersjuka barnet. Studier visar att många syskon blir ensamma, betygen kan försämras och förmågan att etablera sig på arbetsmarknaden försvagas**. I Barncancerfondens rapport De osynliga syskonen presenteras konkreta förslag till förbättrat stöd för syskon till cancersjuka barn.

 • Stöd till ukrainska cancerdrabbade barn och vuxna

  Datum:

  Nyhet: Barncancerfonden har beslutat att avsätta en miljon kronor till stöd för ukrainska cancerdrabbade barn och vuxna. Av beloppet går 500 000 kronor till The Union for International Cancer Control's (UICC) solidaritetsfond för att stödja cancerorganisationer i Ukraina och regionen. Resterande del ska användas för att bistå ukrainska barncancerdrabbade familjer som kommer till Sverige.

 • https://via.tt.se/data/images/00128/a3b5d47f-f8ac-4784-adc5-b13c8407dfca.jpg

  Barncancerfonden beviljar 66 miljoner till forskningstjänster för att nå nya framsteg inom barncancerområdet

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden har beslutat att bevilja 30 forskningstjänster inom barncancer om totalt 66 miljoner kronor för att öka kunskapen om barncancer, förbättra behandlingsmetoder och för stöd till drabbade. En fjärdedel av finansieringen går till forskning om neuroblastom.