• Anastasia Soboli och Linda Fogelstrand i labbet på Sahlgrenska. Foto: Sofia Sabel

  Forskningens behov väger för lätt i utredning om hälsodata

  Datum:

  Nyhet: Om den potential som framväxten av precisionsmedicinska behandlingar erbjuder ska kunna realiseras måste både vård och forskning kunna ta del av hälsodata i högre utsträckning. Det är särskilt viktigt för personer som drabbas av sällsynta sjukdomar, som till exempel en barncancerdiagnos. Regeringen har önskat förslag på hur juridiska förutsättningar och infrastruktur för delning av hälsodata ska kunna förbättras, men Barncancerfonden vill se större förståelse för de särskilda behov som sällsynta diagnoser innebär, kopplat till både vård och forskning.

 • Janne Andersson och delar av Barncancerfondens fotbollslag besöker Friends Arena inför den allsvenska premiären.

  #Fotbollströjefredag är tillbaka – nu med Janne Andersson i spetsen för Barncancerfondens eget fotbollslag

  Datum:

  Pressmeddelande: 2023 introducerade Barncancerfonden konceptet #fotbollströjefredag i Sverige. Den 12 april är det åter dags att ena fotbollssverige i kampen mot barncancer – i år görs det tillsammans med Janne Andersson och Barncancerfondens eget fotbollslag.

 • Behandling på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Foto: Sofia Sabel

  60 miljoner till forskartjänster inom barncancerområdet

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden har beslutat att bevilja finansiering till 23 forskare för barnonkologisk forskning under de kommande två till sex åren. Tillsammans delar forskarna på 59,8 miljoner kronor för att öka kunskapen om barncancer, förbättra dagens behandlingsmetoder men också omvårdnaden av de drabbade, både under och efter behandling. Diagnoser i fokus är bland annat hjärntumörer och leukemi.

 • Pernilla Grillner, Talla Alkurdi och Britt-Marie Frost.

  Beslut om precisionsdiagnostik banar väg för precisionsmedicin inom barnonkologin

  Datum:

  Nyhet: I slutet av mars kom beskedet att region Stockholm nu inför genetisk analys av tumörvävnad och normalvävnad samt analys av eventuell ärftlig risk för barncancer som klinisk rutin för alla barn som diagnosticeras på Karolinska Universitetssjukhuset. Ett viktigt beslut för cancerdrabbade barn men också för arbetet med att utveckla cancervården i regionen.

 • Forskargruppen bestående av Kristina Lagerstedt Robinson, Fulya Taylan, Bianca Tesi och Ann Nordgren. Foto: Ulf Sirborn

  Svensk studie ger ny kunskap om ärftlig risk för barncancer och hur den kan diagnosticeras

  Datum:

  Nyhet: Genom att kombinera genetisk analys med kliniska observationer har svenska forskare kunnat identifiera medfödda genetiska varianter hos barn som kan innebära en förhöjd risk för att drabbas av cancer och utifrån det skräddarsy både vård och uppföljning. Kunskap som också kan komma till nytta för familjer och syskon där ärftlighet finns eller kan uteslutas.

 • Foto: Ylva Sundgren

  Statistik om kliniska prövningar måste följa utvecklingen inom pediatrik

  Datum:

  Nyhet: Barnonkologin ligger fortfarande efter vuxenonkologin inom vissa områden, inte minst gällande tillgången till nya och godkända behandlingar. Fler kliniska prövningar behövs men också översikt över vilka terapiområden som forskning och utveckling behöver stimuleras. Statistik som följer utvecklingen av kliniska prövningar är ett verktyg för att nå målet om fler cancerläkemedel utprovade och godkända för barn.

 • Toxicitet och sena komplikationer efter barncancerbehandling – två nya forskningsprogram delar på 19 miljoner

  Datum:

  Pressmeddelande: Genom en helt ny utlysningsform finansierar nu Barncancerfonden två forskningsprogram som ska titta på olika typer av oönskade biverkningar av framför allt cytostatikabehandling. Precisionsmedicin och de möjligheter som utvecklingen av biomarkörer innebär är gemensamt för de båda programmen. Det handlar dels om att se hur risken för kognitiva problem kan minskas genom anpassade behandlingsformer för leukemi, dels hur de könscellsproducerande organen, äggstock och testikel kan skyddas under cancerbehandlingen för att minska risken för skadad fertilitet.

 • Region SKåne tar över finansieringen av helgenomsekvensering och inför det som rutindiagnostik för cancerdrabbade barn.

  Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

  Datum:

  Pressmeddelande: Region Skåne inför nu helgenomsekvensering som rutindiagnostik vid barncancer men arbetar också för nya screening- och uppföljningsprogram utifrån den genetiska information som analyserna ger. Målet är att hitta barn som riskerar att drabbas av cancer eller canceråterfall tidigare, innan sjukdomen bryter ut.

 • Barncancerfonden beviljar över 300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

  Datum:

  Nyhet: Tre gånger per år utlyser Barncancerfonden medel för bl.a. resor och symposier inom barnonkologisk vård och forskning. I februari beviljades nio ansökningar - och tillsammans delar forskarna på 322 155 kronor.