• Team Rynkebys målgång i Paris den 16 juli 2022.

  2500 cyklister från hela Europa går i mål i Paris för barn med svåra sjukdomar

  Datum:

  Pressmeddelande: Team Rynkeby är ett välgörenhetscykellag som sedan 2002 arrangerat ett cykellopp till Paris där pengar samlas in till förmån för barn som drabbats av svår sjukdom. Idag går 2500 av Team Rynkebys cyklister från hela Europa i mål i Paris efter ungefär en veckas trampande, och firar att loppet är tillbaka efter två års uppehåll.

 • https://via.tt.se/data/images/00408/37743ac6-bc11-498d-9dae-7be7b0d31d73.png

  Ny forskningsöversikt: stora kunskapsluckor om livsvillkor för barncanceröverlevare

  Datum:

  Pressmeddelande: I en ny forskningsöversikt framkommer att barncanceröverlevare löper större risk för arbetslöshet. De behöver dessutom stöd från socialförsäkringssystemet i betydligt större utsträckning jämfört med de utan en historia av cancer. Men kunskapen om barncanceröverlevarnas liv som samhällsmedborgare är begränsad. Nu vill Barncancerfonden se mer forskning på området och politiska åtgärder för att förbättra livskvaliteten för barncanceröverlevare.

 • Britt-Marie Frost, forskningschef Barncancerfonden

  Barncancerfondens projektutlysning har öppnat

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden är den största finansiären av svensk barncancerforskning och delar varje år ut 260–300 miljoner kronor. Med en ny strategi för forskningsfinansiering på plats ökar nu budgeten för forskning stegvis under fem år med start 2022.

 • https://via.tt.se/data/images/00964/b6e8831f-1ef1-47e7-b378-afd21140c977.jpg

  Barncancerfonden stärker upp kommunikationsteamet med senior kvintett

  Datum:

  Pressmeddelande: Vid årsskiftet tillträdde Tor Löwkrantz Waxin som ny kommunikationschef och samtidigt anställdes Anna Schori som redaktör. I mars började Maria Hansson som ny pressansvarig och sedan juni är även Annakarin Svenningson, senior forskningskommunikatör, samt Sofie Falkkloo, kommunikationsstrateg del av Barncancerfondens kommunikationsteam. Kommunikationsenhetens uppdrag går ut på att leda och utveckla kommunikationsarbetet i linje med organisationens nyantagna strategi och vision för framtiden.

 • Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden

  Ny biobankslag bra för svensk barncancerforskning

  Datum:

  Nyhet: Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden är positiv till det förslag på ny biobankslag som ska göra det enklare att använda insamlade prover för forskning och vård. "Vi har ökade satsningar på biobanker i vår nya forskningsstrategi och lagförslaget kommer att bidra till att vi kan nyttja infrastrukturerna ännu bättre i framtiden."

 • https://via.tt.se/data/images/00464/d847c6dd-4d23-488e-b3a3-dc8219b88f11.png

  Nu är det dags för årets stjärnspäckade digitala skolavslutning

  Datum:

  Pressmeddelande: Den traditionsenliga skolavslutningen är inte bara en markering för att terminen är slut, utan också startskottet på sommarlovet. Varje år är det många barn som måste avstå sin egen skolavslutning till följd av sjukdom eller behandling, och går miste om ett viktigt socialt sammanhang. För att ge dessa barn en stund av gemenskap och en hoppfull start på sommaren bjuder Barncancerfonden in till en digital direktsänd skolavslutning den 9 juni med ett fullspäckat program av underhållning och kändisar som Arantxa Álvarez, Tobbe Trollkarl, Sofia Dalén, Amena Alsameai och en hemlig gäst.

 • Foto: IVAR Studios

  Protonresan – ett nytt förberedelsematerial i virtual reality som skapar trygghet inför protonstrålbehandling

  Datum:

  Pressmeddelande: Många av de barn med cancer som får strålbehandling i Sverige behandlas vid Skandionkliniken i Uppsala. Inför behandlingen på upp till sex veckor krävs mycket förberedelser både för barnet och barnets familj, och under behandlingen bor de flesta familjer på Ronald McDonald Hus. Ett nytt unikt förberedelsematerial i virtual reality har nu tagits fram för att familjerna ska känna sig trygga och väl förberedda inför behandlingen och vistelsen. Materialet heter Protonresan, och är framtaget i nära samarbete mellan Skandionkliniken, Ronald McDonald Hus, Akademiska barnsjukhuset och Barncancerfonden.

 • Fotograf: Niklas Nyman

  Ökat engagemang för Barncancerfonden under 2021

  Datum:

  Pressmeddelande: 2021 var året då Barncancerfonden breddade sitt uppdrag och kraftsamlade inom flera områden för att nå fler barn och familjer som drabbats av barncancer. Bland annat uppnåddes ett insamlingsrekord på hela 505,5 miljoner kronor, en ny strategi för forskningsfinansiering etablerades och långsiktiga avtal med samtliga barncancercentra i Sverige undertecknades. Därtill har stödet för drabbade utökats genom exempelvis flera diagnosspecifika digitala samtalsgrupper.

 • https://via.tt.se/data/images/00040/5c7a61f7-13ef-47cd-a48f-4572af0c73c3.jpg

  Micael Mathsson tillförordnad generalsekreterare för Barncancerfonden

  Datum:

  Pressmeddelande: Under maj månad tillträder Micael Mathsson som tillförordnad generalsekreterare för Barncancerfonden. Micael är sedan 2016 ledamot och vice ordförande i Barncancerfondens styrelse, ett uppdrag han nu lämnar. Därutöver har han lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling som styrelseledamot i flera företag och organisationer samt som grundare till företaget GAIA Leadership.