• Foto: Pexels, Lisa Fotios

  Spädbarn drabbade av ovanlig leukemi kan erbjudas ny immunterapi

  Datum:

  Pressmeddelande: Genom att delta i kliniska studier kan cancersjuka barn i Sverige få testa de allra nyaste läkemedlen. Nu ger Barncancerfonden stöd till svenskt deltagande i en större internationell studie där barn drabbade av spädbarnsleukemi ska få testa en ny typ av immunterapi.

 • Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden

  ”Fungerande antibiotika kan vara lika viktig som tillgången till effektiv cytostatika vid barncancer”

  Datum:

  Nyhet: Den 18 - 24 november uppmärksammas problemet med antibiotikaresistens världen över under internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week 2022. Inom det barnonkologiska området är tillgången till fungerande antibiotika nästan lika viktig som effektiv cytostatika, menar forskningschef Britt-Marie Frost.

 • Barncanceröverlevares upplevelser av övergången från barn- till vuxensjukvård

  Bristande övergång från barn- till vuxensjukvård försvagar unga patienters självständighet och hälsa

  Datum:

  Pressmeddelande: I takt med att fler barn överlever sin barncancer finns det en ny och växande, patientgrupp: vuxna barncanceröverlevare i samhället. Sena komplikationer och svåra och potentiellt livshotande besvär innebär ofta en livslång kontakt med hälso- och sjukvården. Men kunskapen om komplikationer efter barncancer varierar och det långsiktiga omhändertagandet av barncanceröverlevare är inte tillfredställande. Därför vill Barncancerfonden se nationella riktlinjer för övergången från barn- till vuxensjukvård, samt skärpta krav på en fast vårdkontakt för barn och unga.

 • AI-metodik för bättre diagnos av hjärntumörer

  Barncancerfonden stödjer ny medicinsk teknik som kan ge bättre diagnos och effektivare behandling

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden utlyser varje år projektanslag inom området medicinsk teknik. Kliniker, teknikforskare och företag kan söka och syftet är att belysa och lösa barnonkologiskt relevanta problem av medicinteknisk karaktär men också möjliggöra anpassning av befintlig medicinsk teknik till cancerdrabbade barns behov. I årets ansökningsomgång har sex projekt beviljats medel och flera av dem ska utveckla tekniker att kunna ställa mer exakta diagnoser, en förutsättning för att kunna ge effektivare och mer skräddarsydd behandling.

 • Barncancerfondens gåvobevis illustrerat av Louise Edlund Winblad

  Hej hej vardag gör unik seriestripp för Barncancerfonden

  Datum:

  Pressmeddelande: Serietecknaren Louise Edlund Winblad är näst ut i Barncancerfondens samarbetsprojekt Konst mot barncancer, med en seriestripp om barns julönskningar. Illustrationen kommer att auktioneras ut i tio signerade exemplar och finns från och med idag till försäljning som gåvobevis till förmån för barncancerdrabbade.

 • Ola Mattsson har utsetts till Barncancerfondens nya generalsekreterare. Fotograf: Matti Pohjola

  Ola Mattsson ny generalsekreterare för Barncancerfonden

  Datum:

  Pressmeddelande: Ola Mattsson har utsetts till Barncancerfondens nya generalsekreterare. Ola kommer senast från Rädda Barnen där han arbetat sex år som sverigechef och de senaste tre åren som ansvarig för organisationens innovationsdrivna affärsutveckling. Han tillträder tjänsten 1 februari 2023.

 • https://via.tt.se/data/images/00929/7018b7f6-0ef2-4e6c-bba0-820313fa0e94.png

  Positiva besked i regeringens budgetproposition – nu vill Barncancerfonden se en uppdaterad nationell cancerstrategi med ett tydligt barnperspektiv

  Datum:

  Nyhet: Barncancerfonden ser positivt på regeringens aviserade satsningar på cancerrehabilitering för att säkerställa att patienter och deras anhöriga ges möjlighet att leva ett långt och gott liv. Men för att åstadkomma en barncancervård i världsklass behövs en uppdaterad nationell cancerstrategi med ett tydligt barnperspektiv. Barncancervården måste vara en central del i utvecklingen av svensk cancervård.

 • Deltagare under Maxa livet Tillsammans. Foto: Ylva Sundgren

  Maxa livet Tillsammans - en helg fylld av inspiration och gemenskap för vuxna som överlevt barncancer

  Datum:

  Nyhet: ”Modiga tillsammans” var temat när över 100 vuxna barncanceröverlevare och syskon till barncancerdrabbade möttes för att utforska det egna modet att söka kontakt med och lära känna nya personer.

 • VAB-ersättningen behöver förändras – färdiga förslag finns

  Datum:

  Nyhet: Barncancerfonden har givits tillfälle att yttra sig om betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB. Utredningen presenterar åtgärder för att modernisera, renodla och förenkla den tillfälliga föräldrapenningen. Vi delar i stort utredningens förslag men ser också områden som bör förtydligas – bland annat stödet när barn befinner sig i skolan utan sin förälder. I tider av regeringsbildning ser vi det som mycket viktigt att detta arbete inte tappar fart.