• Fredagen den 31 mars genomförs Fotbollströjefredag i Sverige för första gången. Foto: Barncancerfonden

  Barncancerfonden introducerar Fotbollströjefredag - en manifestation i kampen mot barncancer

  Datum:

  Pressmeddelande: Fredagen den 31 mars genomförs Fotbollströjefredag i Sverige för första gången. Tillsammans med flera av Sveriges mest välkända fotbollsspelare, fotbollsklubbar och fotbollsprofiler uppmanar Barncancerfonden fotbollsfans i hela landet att gå samman för att stötta barn och familjer som drabbats av barncancer.

 • Lördagen den 25 mars går årets Spin of Hope av stapeln.

  15 år av spinning för barncancerdrabbade

  Datum:

  Pressmeddelande: För femtonde året i rad arrangeras Spin of Hope, eventet som engagerar spinningfantaster och företag i hela Sverige i kampen mot barncancer. I år trampas eventet i gång med målbilden att slå rekord i antal deltagare och engagemang som möjliggör forskning och stöd för barncancerdrabbade familjer.

 • Kerstin Sollerbrant, senior expert på Barncancerfonden och Accelerates ordförande Gilles Vassal när han besökte Sverige tidigare i år.

  Lagöversyn ska ge fler cancerläkemedel godkända för barn

  Datum:

  Nyhet: Samtidigt som förberedelserna för att lansera det nya EU-förslaget på läkemedelslagstiftning som ska ge vården tillgång till fler på barn utprovade läkemedel går in på upploppet har insatser för att effektivisera den gamla lagen utvärderats. Flera steg i rätt riktning tycker Barncancerfondens Kerstin Sollerbrant som följer utvecklingen.

 • Det råder bristande kunskap hos allmänheten när det kommer till barncancer. Foto: Pixabay

  Stora kunskapsluckor om barncancer hos allmänheten

  Datum:

  Pressmeddelande: Det råder bristande kunskap hos allmänheten när det kommer till barncancer. Nästan hälften vet inte att det är skillnad mellan barn- och vuxencancer och lika många underskattar i vilken utsträckning barn drabbas av cancer. Varannan tror felaktigt att föräldrarnas levnadsvanor kan öka risken för att deras barn kan drabbas av cancer. Det visar en ny Sifo-undersökning som Barncancerfonden låtit genomföra.

 • Barncancerfonden delar ut 400 000 kr till forskare för att främja nätverkande och utbyte av kunskap.

  400 000 kronor till barnonkologiska möten om leukemi och neuroblastom

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancer är inte en sjukdom utan över hundratals olika. Antalet patienter inom varje diagnos blir därför inte så stort varför internationella samarbeten är viktiga och sedan länge väl etablerade inom området. Deltagande i internationella möten och nätverk är en nödvändighet och Barncancerfonden delar tre gånger per år ut medel till nätverkande. I februari delades 400 000 kronor ut.

 • David Gisselsson Nord berättar om GMS Barncancer för Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

  "Europe's Beating Cancer Plan möjliggör kraftsamling på cancerområdet"

  Datum:

  Nyhet: Den 1 februari hölls Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” i Stockholm. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer. Barncencerfonden var med både som deltagare och utställare.

 • Medverkande är Kerstin Sollerbrant Barncancerfonden, Johanna Sandgren Barntumörbanken, David Gisselson Nord GMS och Eva Berglund SciLifelab.

  Precisionsmedicin inom barncancer på europeisk högnivåkonferens

  Datum:

  Nyhet: Den 1a februari möts ett hundratal ledande sjukvårdpolitiker från hela Europa i Stockholm. Konferensen med cancer som tema är en del av Sveriges ordförandeskap i EU. Barncancerfonden är med och visar på hur svensk barncancerforskning tack vare unika fördelar gällande väletablerade och utbyggda infrastrukturer kan sätta Sverige på kartan.

 • Ny studie om hur syskon till cancersjuka barn upplever besluts- och donationsprocessen av stamceller publicerad i European Journal of Oncology Nursing.

  ”Nej var aldrig ett alternativ”

  Datum:

  Nyhet: Barn som donerat stamceller till sitt cancersjuka syskon har nu fått beskriva hur de upplevt donationen, informationen inför beslutet och hur de känner kring donationen efteråt. Tydligt är att alla var glada och stolta över att ha kunnat hjälpa ett syskon men samtidigt upplevt brister i både informationen de fick och hur den gavs. Och det fanns inte riktigt utrymme att säga nej - om de ens fick frågan.

 • Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

  22 miljoner kronor till Uppsala universitet för barncancerforskning

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Uppsala universitet är den fjärde näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.