• David Gisselsson Nord berättar om GMS Barncancer för Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

  "Europe's Beating Cancer Plan möjliggör kraftsamling på cancerområdet"

  Datum:

  Nyhet: Den 1 februari hölls Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” i Stockholm. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer. Barncencerfonden var med både som deltagare och utställare.

 • Medverkande är Kerstin Sollerbrant Barncancerfonden, Johanna Sandgren Barntumörbanken, David Gisselson Nord GMS och Eva Berglund SciLifelab.

  Precisionsmedicin inom barncancer på europeisk högnivåkonferens

  Datum:

  Nyhet: Den 1a februari möts ett hundratal ledande sjukvårdpolitiker från hela Europa i Stockholm. Konferensen med cancer som tema är en del av Sveriges ordförandeskap i EU. Barncancerfonden är med och visar på hur svensk barncancerforskning tack vare unika fördelar gällande väletablerade och utbyggda infrastrukturer kan sätta Sverige på kartan.

 • Ny studie om hur syskon till cancersjuka barn upplever besluts- och donationsprocessen av stamceller publicerad i European Journal of Oncology Nursing.

  ”Nej var aldrig ett alternativ”

  Datum:

  Nyhet: Barn som donerat stamceller till sitt cancersjuka syskon har nu fått beskriva hur de upplevt donationen, informationen inför beslutet och hur de känner kring donationen efteråt. Tydligt är att alla var glada och stolta över att ha kunnat hjälpa ett syskon men samtidigt upplevt brister i både informationen de fick och hur den gavs. Och det fanns inte riktigt utrymme att säga nej - om de ens fick frågan.

 • Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

  22 miljoner kronor till Uppsala universitet för barncancerforskning

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Uppsala universitet är den fjärde näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

 • Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

  25 miljoner kronor till Göteborgs universitet för barncancerforskning

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevarna av barncancer har det, både fysiskt och psykiskt. Göteborgs universitet är den tredje näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

 • Biomedicinskt centrum, Lund

  29 miljoner kronor till Lunds universitet för barncancerforskning

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Lunds universitet är den näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

 • Karolinska Institutet

  46 miljoner kronor till Karolinska Institutet för barncancerforskning

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt. Karolinska Institutet är den största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

 • Barncancercentrum Drottning Silvias barnsjukhus, Fotograf: Sofia Sabel

  140 miljoner kronor till barncancerforskning

  Datum:

  Pressmeddelande: Svensk barncancerforskning ligger väl framme i den internationella forskningsfronten och tack vare att nya tekniker och metoder ständigt utvecklas möjliggörs mer träffsäker och effektiv behandling. Nu delar Barncancerfonden ut 140 miljoner kronor till forskargrupper för 80 projekt inom barncancerområdet.

 • Aron Anderson lämnar över gåvocheck till Nathalie Hillerström och Flora Waardahl på Barncancerfonden.

  Team Aron Cykelklubb och Aron Anderson har samlat in över 2 miljoner kronor till Barncancerfonden

  Datum:

  Nyhet: Aron Anderson och cykelklubben Team Aron CK har sedan 2020 tack vare engagemang och initiativ från medlemmar, sponsorer, samarbetspartners och övriga givare samlat in 2 081 771 kronor till Barncancerfondens arbete för drabbade.