• Utlysningen ska stimulera till samarbeten över kompetens- och regiongränser och har tre fokusområden, kognitiva biverkningar, hjärt-kärlsjukdomar och fertilitet.

  Ny utlysning av forskningsprogram med inriktning på att minska komplikationer av barncancerbehandling

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden öppnar en ny utlysning av forskningsprogram inom området toxicitet och sena komplikationer med fokus på tvärprofessionella samarbeten. Programmet är en del av en större satsning där målet är att bättre kunna förebygga men också behandla de hälsoproblem som kan uppstå senare i livet efter genomgången barncancerbehandling.

 • Foto: Sofia Sabel

  Med sikte på forskningssatsningar för effektivare behandlingar och bättre omvårdnad

  Datum:

  Pressmeddelande: Under 2022 samlade Barncancerfonden in 423 miljoner kronor till forskning och stöd för drabbade barn och familjer. Det var ett år som präglades av oro i omvärlden men också stark givarvilja. Tack vare våra givare har vi därför kunnat dela ut ytterligare 314 miljoner kronor till barncancerforskning för att kunna rädda fler liv och minska komplikationerna efter behandling av barncancer.

 • Kerstin Sollerbrant, senior expert på Barncancerfonden

  Ny läkemedelslagstiftning behövs för att få fler cancerläkemedel godkända för barn

  Datum:

  Nyhet: Den 26 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny europeisk läkemedelslagstiftning. Målet är att öka tillgången till läkemedel för Europas invånare samtidigt som företag ska vilja bedriva klinisk forskning i Europa. I den nuvarande lagstiftningen syftar EU:s barnförordning, Paediatric Regulation, till att förbättra tillgången på läkemedel för barn. Lagstiftningen har haft en positiv inverkan på övergripande nivå, men vissa terapiområden släpar efter – däribland barncancer. Detta trots att utveckling av onkologiska läkemedel utgör en omfattande andel av pågående kliniska prövningar.

 • Foto: Sofia Sabel

  Socialdepartementet avsätter ytterligare 10 miljoner till diagnosprojekt för cancerdrabbade barn

  Datum:

  Nyhet: Regeringen har den 5 maj beslutat att ge en ytterligare finansiering om 10 miljoner kronor till projektet GMS Barncancer för att säkerställa att alla barn som insjuknar i cancer även fortsättningsvis ska kunna erbjudas helgenomsekvensering.

 • Karin Forsberg-Nilsson, professor i stamcellsforskning vid Uppsala universitet, som bland annat har stöd från Barncancerfonden, deltar i projektet och har använt kunskapen om evolutionärt konserverade positioner i arvsmassan för att studera mutationer i medulloblastom. Foto: Uppsala universitet

  Genetiskt projekt gör det lättare att hitta orsak till barncancer

  Datum:

  Nyhet: I det senaste numret av vetenskapstidningen Science var alla 11 artiklar skrivna av forskare från Zoonomia, ett internationellt konsortium som kartlägger däggdjurs arvsmassor. En kartläggning som ger information om hur däggdjurs, däribland människans, arvsmassor fungerar och utvecklas, vilket i sin tur kan ge information om när det inte fungerar – när sjukdom uppstår.

 • https://via.tt.se/data/images/00451/be49b84e-dd35-413e-8d6c-f824c1be81c9.jpg

  Var med och spring in våren i Hagaparken

  Datum:

  Pressmeddelande: Söndagen den 14 maj arrangeras löpareventet Vitamin Well Run of Hope i Hagaparken i Stockholm. Loppet anordnas i år för första gången på våren och är öppet för alla, oavsett löparnivå. Förhoppningen är att fler än någonsin ska delta och på så sätt engagera sig för barncancerdrabbade.

 • Fotograf: Sofia Sabel

  Barn med cancer måste få ökade möjligheter att delta i kliniska läkemedelsprövningar

  Datum:

  Nyhet: Barncancerfonden är positiv till de förslag som den statliga utredaren Peter Asplund presenterade i mitten av mars, i samband med överlämningen av utredningen om förutsättningarna för kliniska läkemedelsprövningar.

 • Den 31 mars enades fotbollssverige för barn med cancer och arbetsplatser, skolor och sociala medier fylldes av fotbollströjor.

  Fotbollströjefredag samlade in 2,2 miljoner kronor till barncancerdrabbade

  Datum:

  Nyhet: Fredagen den 31 mars arrangerade Barncancerfonden initiativet Fotbollströjefredag. Tillsammans med tusentals fotbollsfans enades fotbollssverige för att visa stöd för barn med cancer, vilket resulterade i en insamling på 2,2 miljoner kronor*.

 • Fotograf: Sofia Sabel

  71 miljoner kronor till forskartjänster inom barncancerområdet

  Datum:

  Pressmeddelande: Barncancerfonden har beslutat att bevilja 26 nya tjänster inom barncancerforskning. En satsning på 71 miljoner kronor för att öka kunskapen om barncancer, förbättra dagens behandlingsmetoder men också omvårdnaden av de drabbade, både under och efter behandling. Diagnoser i fokus är bland annat hjärntumörer och leukemi.