Forskning och utbildning

Den största delen av din gåva går till forskning och utbildning. Sedan starten har Barncancerfonden delat ut över 4 miljarder kronor till forskning. För 50 år sedan levde bara vartannat barn fem år efter en cancerdiagnos. I dag överlever 85 procent. Det är ingen slump att allt fler överlever, det är ett resultat av de senaste decenniernas forskningsframsteg. Vi är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och utbildar också läkare och sjuksköterskor inom barnonkologi.

5 hoppfulla forskningsframsteg 

Barncancerfondens viktigaste uppdrag är att hålla cancer borta från barn. Tack vare dessa fem forskningsframsteg under 2021 har vi kommit ett steg längre i detta viktiga arbete. Genom bidrag från privatpersoner och företag möjliggörs forskning inom barncancerområdet, som i sin tur leder till att fler barn överlever och kan leva ett långt och gott liv. 

5-i-topp-listan

Snart smäller det!

I familjen Klint finns pappa Mattias, mamma Josefine och barnen Elvis, 12 år, Nova 9 år, Texaz 7 år och Havanna 4 år. Texaz färdigbehandlades i januari 2022 och Nova intervjuades i april 2022.

85 procent av barnen som drabbas av cancer överlever. Sista behandlingsdagen är en stor dag och brukar firas på olika sätt med till exempel friskkalas, klockringning eller, som i Texaz fall, ett fyrverkeri.  

Nedräkning hemma hos Texaz

Nyfiken på vad som händer inom barncancerforskningen?

Råd och stöd

När ett barn drabbas av cancer drabbas en hel familj, skola och omgivning, ofta för resten av livet. Många frågor och mycket oro behöver tas om hand när det värsta drabbar en familj. Med hjälp av din gåva kan vi finansiera arton konsultsjuksköterskor och åtta syskonstödjare på de barnonkologiska centra i Sverige. Vi har också egna psykoterapeuter som genomför enskilda samtal och anordnar träffar och föreläsningar för dem som behöver. I Sverige lever idag ungefär 11 000 personer som har överlevt barncancer. Många lever med livslånga komplikationer och är välkomna på ungdomsstorläger, föreläsningar och kurser inom t ex mindfulness.

Världens bästa jobb på världens bästa arbetsplats 

På alla barnonkologiska centra finansierar vi konsultsjuksköterskor. De är familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden och efter avslutad behandling, r ratt ge kontinuitet och stöd till hela familjen. I september 2021 började Therese Helmersson som ny konsultsjuksköterska på barncanceravdelningen i Umeå. 

Världens bästa jobb

Information och påverkan

När ett barn drabbas av cancer söker man information hos oss. Vi tillhandahåller diagnosspecifik information på flera olika språk. Det finns också information till skolorna som är en viktig aktör när ett barn drabbas av cancer. Vi erbjuder flera forum för att dela sina upplevelser med andra i samma situation. Det senaste året har vi förstärkt vårt påverkansarbete för att komma till rätta med de brister som finns i samhället inom t ex skolan och Försäkringskassan.

7 förslag för bättre samverkan mellan vård och skola 

Genom en enkätundersökning från 2021 framgår det tydligt att varken föräldrar, vårdnadshavare, deras sjuka barn eller det sjuka barnets syskon fullt ut får det stöd de behöver. Särskilt tydliga är bristerna i gränslandet mellan vård och skola. På internationella barncancerdagen lanserade vi en rapport med förslag för att komma till rätta med problemen.  

7 konkreta förslag

Podden Dela ordet 

När 14-åriga Smilla sitter på tåget mot Göteborg, tror hon att hennes lillebror ska dö. Hon är på väg för träffa resten av sin familj på Drottning Silvias barnsjukhus. När lillebror får sin cancerdiagnos ökar kraven på storasyster Smilla. Och hon som är rädd att belasta sin familj ytterligare väljer att hålla oron och rädslorna för sig själv. Hur kan man reagera när man får ett svårt besked?  

Det finns många berättelser om hur livet slås i spillror på grund av en barncancerdiagnos. I halvtimmeslånga avsnitt möts människor i samtal om att ha drabbats av barncancer.  

Hitta och lyssna på alla poddavsnitt här

 

Året som gått har präglats av aktivitet och ett fantastiskt engagemang

Här kan du läsa om Barncancerfondens aktiviteter, resultat och framsteg i arbetet att förebygga och bekämpa barncancer.

Till årsrapporten (pdf)

Tack för att du väljer Barncancerfonden

Ditt bidrag hjälper till att föra forskningen framåt så att fler barn överlever cancer.

Jag vill ge en gåva