Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.

Huvuddelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt behöver vi arbeta aktivt med råd- och stödinsatser till drabbade och deras familjer, samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer.

Din gåva bidrar till flera ändamål som är ovärderliga i kampen mot barncancer. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra åtaganden är korrekta och att avvägningen mellan insatser är rätt, för att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in.

Diagram som visar Barncancerfondens utgifter

Forskning och utbildning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger även finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

Satsningarna på 238 miljoner kronor under 2016 gick bland annat till:

Sveriges första forskningsinitiativ inom hjärnstamsgliom, mer specifikt den aggressiva hjärntumören ponsgliom. Detta är en barncancerdiagnos som saknar bot. Men nu är det första svenska barnet inkluderat i den sameuropeiska forskningsstudie som förhoppningsvis kommer att rädda liv.

Utveckling av Barntumörbanken vid Karolinska Universitetssjukhuset, ett världsunikt projekt som samlar vävnad från neurala tumörer och sammanlänkar vävnadsmaterialet med klinisk patientinformation via Barncancerregistret. Detta möjliggör forskning som inkluderar både behandlings- och tumörinformation.

Finansiering av 4 263 timmars vidareutbildning inom barncancer för sjuksköterskor.

Att under 1 792 timmar specialutbilda 64 läkare i barncancerdiagnostik och behandling.

Råd och stöd

Inom råd- och stödverksamheten bistår Barncancerfonden drabbade familjer på flera olika sätt. Vi arbetar bland annat för att familjer ska få möjlighet till rehabilitering och rekreation samt för att säkerställa att familjerna får det stöd de behöver och har rätt till.

Satsningarna på 37 miljoner kronor under 2016 gick bland annat till:

Stärkt satsning på konsultsjuksköterskor. Konsultsjuksköterskorna finns på varje barncancercentrum och är specialiserade inom exempelvis hjärntumörsjukdomar eller andra former av barncancerdiagnoser. Läs mer om konsultsjuksköterskor här.

6,5 syskonstödjartjänster. Syskonstödjarna finns på varje barncancercentrum samt på Lilla Erstagården (barnhospis).

Läger och vistelseaktiviteter. 68 familjer fick under 2016 möjligheten att besöka Almers hus. Flertalet vistelser på Ågrenska genomfördes samtidigt som 35 ungdomar fick möjlighet att resa till Barretstown där närmare 200 ungdomar deltog i ungdomsstorlägret.

Information

Att sprida information om cancersjukdomar hos barn och ungdomar och väcka opinion är grunden till att Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan. Det är fortfarande en mycket viktig uppgift, som även innefattar kännedoms- och kunskapshöjande insatser.

Satsningarna på 52 miljoner kronor under 2016 gick bland annat till:

Stärkt opinionsbildning i såväl egna som förtjänade kanaler vilket bidrar till att öka kunskapen och angelägenhetsgraden för våra frågor. Med närmare 5 000 artiklar och mediala inslag under året är medvetenheten kring barncancersjukdomar högre än någonsin.

Barncancerfonden ger årligen ut en rad redaktionella publikationer såsom tidningen Barn&Cancer, Maxa livet-tidningen för unga barncanceröverlevare samt den omfattande Barncancerrapporten. Utöver dessa bidrar Barncancerfonden med flertalet informationsaktiviteter som bidrar till att höja kunskapen kring barn som drabbas av cancer.

Filmproduktion i samband med bland annat Barncancergalan och Det svenska humorpriset, som bidrar till att stärka vår insamlingsverksamhet och höja kännedomen och medvetenheten kring barncancer.