Operation

Kirurgi syftar alltid till att operera bort tumören eller tumörrester efter annan behandling.

Kirurgin inom barncancervården har utvecklats kontinuerligt. Ett bra exempel på detta är att så sent som för tio år sedan amputerades majoriteten av tonåringar som fått ett osteosarkom i knät. Idag amputeras cirka en av tio patienter. Kirurgin har blivit förfinad till en del beroende på att cytostatikabehandlingen har förbättrats.

Operation kombinerat med cytostatika och strålning

Att operera bort en tumör förefaller för de flesta människor som den första åtgärden man ska ta till när någon har drabbats av en tumörsjukdom. Men inom barncancerområdet är det många gånger viktigt att barn och tonåringar får en förbehandling innan operation kan ske. Den syftar till att minska operationens omfattning.

Detta leder också ibland till att man i den bortopererade vävnaden inte kan återfinna någon tumör. Det beror på att den förbehandling som gjorts har varit så effektiv att man med vanlig undersökningsmetodik inte kan återfinna några tumörceller. Denna typ av operation kan emellertid vara mycket viktig eftersom man tar bort det område som tumören ursprungligen utgick från.

Hjärntumöroperationer

Att operera hjärntumörer är en speciell kirurgi som utförs av specialister. Även i denna kirurgi är den gyllene regeln att man ska ta bort så lite vävnad som möjligt men ändå vara säker på att man inte lämnar kvar några tumörceller. Detta är ett speciellt dilemma när det gäller hjärnan eftersom att marginalerna är mycket små. Det kan betyda oerhört mycket om en operation utökas med några millimeter.

Fri marginal

Inom kirurgin talar man ofta om begreppet ”fri marginal”. Med fri marginal menas att man alltid måste operera så att man med säkerhet befinner sig utanför tumören. Detta görs till exempel i fall med njurtumörer. Då tas oftast hela njuren med vidhängande tumör bort för att man ska vara säker på att man får fria marginaler.

Se filmen om att opereras vid cancer, med Låtsaskompisarnas gäng