När dagen äntligen kommer då barnet är färdigbehandlat känner många föräldrar att luften plötsligt går ur dem. Många blir förvånade över att de varken känner sig glada eller lättade. Omgivningens förväntningar om att allt nu ska vara som vanligt kan upplevas som jobbiga. Efter att länge ha levt under stress är det viktigt att du nu ger dig själv tid att läka. Det är en omställning som kan ta tid.

Efter avslutad behandling följs barnet upp under fem års tid, då man går på regelbundna provtagningar och undersökningar. En del barn får sena komplikationer - mer eller mindre bestående förändringar som kvarstår sedan behandlingen är avslutad. Det kan vara till exempel hormonproblem, hörsel- och synnedsättning, balansrubbningar, hjärntrötthet eller inlärningssvårigheter.

Sena komplikationer

Med sena komplikationer menas mer eller mindre bestående förändringar som kvarstår sedan behandlingen är avslutad.

Sena komplikationer

Uppföljningsmottagningar 

Det finns sex mottagningar för uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i Sverige. Här kan du som barncanceröverlevare få hjälp och stöd med att förstå din bakgrund och att hitta vägen framåt.

Uppföljningsmottagningar

Nyckelmottagningar 

Barnonkologin har ansvar för att planera uppföljning efter barncancer under barn- och ungdomsåren.

Nyckelmottagningar

Maxa livet

Maxa livet är programmet för dig som haft cancer som barn och nu är vuxen. Syftet med programmet är att du ska få möjligheter att utvecklas och bygga det liv du vill ha. Det gör vi genom olika aktiviteter som är byggda kring medlemmarnas behov. 

Maxa livet

Jobb och arbetsliv

En av de viktigaste frågorna för unga vuxna som har haft cancer som barn är hur man skaffar jobb.

Jobb och arbetsliv