shutterstock_1150070648.jpg

Samtal om sorg och saknad

Är du förälder eller närstående till ett barn som inte längre är i livet? Barncancerfonden bjuder in dig till fyra digitala samtalskvällar då du får möta andra föräldrar och närstående i samma situation.

Samtal om sorg och saknad är till för dig som mist ett barn i barncancer, eller av annan dödsorsak. Du är välkommen att delta i samtalet oavsett om det var nyligen eller många år sedan barnet dog. Sorg ändras över tid, och era tidsperspektiv bidrar med olika erfarenheter. Du kan bidra till samtalet utifrån var du är just nu i din sorg, och får möjligheten att lyssna till andra personers berättelser utifrån var de befinner sig.

”Samtalen gav mig igenkänning, samhörighet och nya infallsvinklar.”

Tidigare deltagare

Tanken med Samtal om sorg och saknad är att skapa en trygg plats att dela erfarenheter, där det finns förståelse och acceptans för dina känslor och upplevelser. Vi välkomnar alla med erfarenhet av att ha mist ett barn, oavsett dödsorsak.

Så här går det till

Kvällen inleds med en kort introduktion av Barncancerfondens psykoterapeut Suzanne Runesson som tillsammans med en förälder samtalar om kvällens tema.

Därefter startar de digitala gruppsamtalen. Grupperna är små för att alla som vill ska få komma till tals. En samtalsvärd med erfarenhet av att ha mist ett barn guidar deltagarna genom samtalet och olika ämnen relaterade till sorgebearbetningen.

Digitala samtal våren 2023

Syskon och kompisar, dom är ju också ledsna

Hur kan vi vuxna finnas till hands för de efterlevande syskonen och kompisarna? Under kvällen vägleder vi varandra kring hur vi bemöter de barn som lever med erfarenhet av ett syskons eller kompis död.

7 februari, klockan 19.00-20.15

Läs mer och anmäl dig till samtalet

Vad händer i en familj när ett barn dör?

Denna kväll samtalar vi om vad som händer i en familj när ett barn dör, om hur rollerna i familjerna kan komma att förändras.

7 mars, klockan 19.00-20.15

Läs mer och anmäl dig till samtalet

Förändrade relationer med vänner och kollegor

När ett barn dör påverkas familjens relationer med vänner och omgivning vare sig vi vill eller inte. Denna kväll reflekterar vi kring hur man kan hantera en förändrad relation.

4 april, klockan 19.00-20.15

Läs mer och anmäl dig till samtalet

Livet och framtiden vid sidan av sorgen

Vid detta tillfälle pratar vi om att se framåt, att våga och vilja vara i den nya vardagen.

9 maj, klockan 19.00-20.15

Läs mer och anmäl dig till samtalet

Tidigare samtal under hösten

Högtider och årsdagar, hur gör man?

Vi stöttar varandra i att hantera kommande högtids- och minnesdagar.

Att ta emot och att ge stöd

Hur hjälper vi varandra när livet gått i bitar?

Saknad över tid

Hur påverkas jag av saknaden av mitt barn och den stora förändringen i livet? 

 

Frågor?

Hör gärna av dig till Suzanne eller Petra med frågor och funderingar kring Samtal om sorg och saknad.

Kontakt

  • PetraAmbjörnsson

    Petra Ambjörnsson

    Föreningskoordinator och verksamhetsutvecklare Västra