Skattereduktion för gåvor

Nu har du möjligheten att få tillbaka 25% på dina gåvor och på så sätt bidra mer till forskningen utan att det behöver kosta dig mer! Så här fungerar det:

 • Vem kan ta del av skattereduktionen? 

  Du behöver ha fyllt 18 år senast vid beskattningsårets utgång och vara skattskyldig i Sverige. Även dödsbon har rätt till skattereduktionen om gåvan har getts innan dödsfallet.  

 • Hur stor behöver gåvan vara?  

  Varje gåva behöver vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett kalenderår, till en eller flera organisationer som är godkända gåvomottagare hos Skatteverket. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 kronor per år.

 • Hur mycket får jag tillbaka?

  Skattereduktionen är 25% av det totala gåvobeloppet. Det innebär att om du har gett gåvor till ett värde av totalt 6 000 kronor under det gångna året får du tillbaka 1 500 kronor.

 • Vilka gåvor omfattas?

  Barncancerfonden blev godkänd gåvomottagare 1 januari 2020, vilket innebär att rätten till skattereduktion gäller gåvor från det datumet. För att kunna skicka kontrolluppgift till Skatteverket behöver vi kunna koppla ditt personnummer till dina gåvor. Det kan vi när du är Barnsupporter (månadsgivare), när du ger en gåva på webben och där anger ditt personnummer samt när du ger din gåva via inbetalningskort med ett OCR-nummer.  

 • Vilka gåvor omfattas inte? 

  Har du gett din gåva via Facebook eller Instagram, så är inte gåvan kopplad till dig i vårt givarregister. Det innebär att vi inte kan identifiera dig och gåvan omfattas alltså inte av skattereduktionen. Detsamma gäller om du har gett gåvor via någon begravningsbyrå. Anmälningsavgifter till våra event omfattas inte av skattereduktionen.

  Om du har gett en gåva via något av våra swishnummer får du en kontrolluppgift om ditt personnummer är kopplat till det mobilnummer som du gett gåvan ifrån.

 • Har Barncancerfonden mitt personnummer?

  Är du osäker på om dina uppgifter hos oss är tillräckliga för att kontrolluppgift ska lämnas kan du kontakta vår Givarservice på info@barncancerfonden.se eller 020-90 20 90.

 • Hur fungerar det med deklarationen? 

  Du behöver inte göra någonting. Vi skickar kontrolluppgifter både till dig och Skatteverket för gåvor som uppfyller villkoren ovan. Senast den 31 januari kommer du att få din kontrolluppgift, antingen via Kivra eller i brevlådan. 

Vill du vet mer?

Läs mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket