Öppna utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

Alla utlysningar 2019

Reseanslag

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Uppstartsbidrag

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Symposier

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Gästföreläsare

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Tjänster

Sista ansökningdag: 2019-02-04
Beslut meddelas: 2019-04-08
Utlyst belopp: 74 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2019-08-27
Beslut meddelas: 2019-11-15
Utlyst belopp: 12 Mkr

Medicinteknisk innovation
Ny gemensam utlysning med MedTech4Health

Sista ansökningsdag: 2019-08-27
Beslut meddelas: 2019-11-15
Utlyst belopp: 4,5 Mkr (varav 1,5 MSEK från MT4H)

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Symposier

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-10
Beslut meddelas: 2019-12-31
Utlyst belopp: tbd

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-10
Beslut meddelas: 2019-12-31
Utlyst belopp: tbd

Ovanliga barncancersjukdomar

Sista ansökningsdag: 2019-09-10
Beslut meddelas: 2019-12-31
Utlyst belopp: tbd

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2019-11-05
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2019-09-10
Beslut meddelas: 2019-12-31
Utlyst belopp: tbd

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2019-11-05
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-10
Beslut meddelas: 2019-12-31
Utlyst belopp: tbd

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut meddelas: 2019-10-13

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut meddelas: 2019-10-13

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut meddelas: 2019-10-13

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut meddelas: 2019-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut meddelas: 2019-10-13

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut meddelas: 2019-10-13

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2019-11-05
Beslut meddelas: 2019-12-31