Sök anslag

Här visas alla pågående utlysningar av forskningsanslag. Ansökan, rapportering och rekvirering av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Observera att utlysningstexterna kan komma att ändras i samband med att respektive utlysning öppnar. Ansökningssystemet öppnar cirka två månader före sista ansökningsdag.

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Logga in här

Ansökningssystemet stänger klockan 23.59 den sista ansökningsdagen. Teknisk support ges fram till klockan 17.00 samma dag.


Öppna utlysningar 2018

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Ovanliga barncancersjukdomar

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer


Utlysningar 2018

Reseanslag

Sista ansökningdag: 2018-01-15
Beslut meddelas: 2018-02-24

Uppstartsbidrag

Sista ansökningdag: 2018-01-15
Beslut meddelas: 2018-02-24

Symposier

Sista ansökningdag: 2018-01-15
Beslut meddelas: 2018-02-24

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningdag: 2018-01-15
Beslut meddelas: 2018-02-24

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningdag: 2018-01-15
Beslut meddelas: 2018-02-24

Gästföreläsare

Sista ansökningdag: 2018-01-15
Beslut meddelas: 2018-02-24

Tjänster

Sista ansökningdag: 2018-02-01
Beslut meddelas: 2018-04-10
Utlyst belopp: totalt 62 Mkr för alla tjänsteformer

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2018-04-04
Beslut meddelas: 2018-06-29
Utlyst belopp: 15 Mkr

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2018-05-15
Beslut meddelas: 2018-06-29

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2018-05-15
Beslut meddelas: 2018-06-29

Symposier

Sista ansökningsdag: 2018-05-15
Beslut meddelas: 2018-06-29

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2018-05-15
Beslut meddelas: 2018-06-29

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2018-05-15
Beslut meddelas: 2018-06-29

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2018-05-15
Beslut meddelas: 2018-06-29

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Ovanliga barncancersjukdomar

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-10
Beslut meddelas: 2018-12-21
Utlyst belopp: totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2018-09-17
Beslut fattas: 2018-10-13

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2018-09-17
Beslut fattas: 2018-10-13

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2018-09-17
Beslut fattas: 2018-10-13

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2018-09-17
Beslut fattas: 2018-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2018-09-17
Beslut fattas: 2018-10-13

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2018-09-17
Beslut fattas: 2018-10-13

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2018-11-05
Beslut meddelas: 2018-12-21