Utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

 

Öppna utlysningar

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2021-09-02 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-11-12
Utlyst belopp: 10 Mkr

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl KP, EU, IM)

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, EU, IM)

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, KP, EU)

Kliniska forskarmånader

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 1,5 Mkr

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, KP, IM)

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 4,2 Mkr

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: TBD

 

Alla utlysningar 2020

Reseanslag

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Uppstartsbidrag

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Symposier

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Gästföreläsare

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Tjänster

Sista ansökningdag: 2020-02-04
Beslut meddelas: 2020-04-16
Utlyst belopp: 64 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2020-09-03
Beslut meddelas: 2020-11-13
Utlyst belopp: 15 Mkr

Medicinteknisk innovation
Ny gemensam utlysning med MedTech4Health

Utgår 2020

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Symposier

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkl KP, EU, IM)

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkl PR, EU, IM)

Ovanliga barncancersjukdomar

Utgår 2020

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 8,0 Mkr

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 3,0 Mkr

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkl PR, KP, IM)

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkl PR, KP, EU)

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-11-23

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-11-23

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-11-23

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-11-23

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-11-23

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-11-23

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 9,6 Mkr