Öppna utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

Alla utlysningar

Reseanslag

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Uppstartsbidrag

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Symposier

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Gästföreläsare

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Tjänster

Sista ansökningdag: 2020-02-04
Beslut meddelas: 2020-04-16
Utlyst belopp: 64 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: TBD
Beslut meddelas: TBD
Utlyst belopp: TBD

Medicinteknisk innovation
Ny gemensam utlysning med MedTech4Health

Sista ansökningsdag: TBD
Beslut meddelas: TBD
Utlyst belopp: TBD

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-06-29

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-06-29

Symposier

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-06-29

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-06-29

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-06-29

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-06-29

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Ovanliga barncancersjukdomar

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-31
Utlyst belopp: TBD

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-15
Beslut meddelas: 2019-10-13

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-31