Sök anslag

Här visas alla pågående utlysningar av forskningsanslag. Ansökan, rapportering och rekvirering av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Observera att utlysningstexterna kan komma att ändras i samband med att respektive utlysning öppnar. Ansökningssystemet öppnar cirka två månader före sista ansökningsdag.

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Logga in här

Ansökningssystemet stänger klockan 23.59 den sista ansökningsdagen. Teknisk support ges fram till klockan 17.00 samma dag.

Observera att ansökans förstasida måste skrivas ut, undertecknas och insändas till Barncancerfonden elektroniskt (forskning@barncancerfonden.se) senast sju kalenderdagar efter ansökningstidens utgång för att ansökan ska vara giltig. Om signerad förstasida ej sänds in inom angiven tid kommer ansökan ej behandlas.


Öppna utlysningar 2019

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Symposier

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Alla utlysningar 2019

Reseanslag

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Uppstartsbidrag

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Symposier

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Gästföreläsare

Sista ansökningdag: 2019-01-15
Beslut meddelas: 2019-02-22

Tjänster

Sista ansökningdag: 2019-02-04
Beslut meddelas: 2019-04-08
Utlyst belopp: 74 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: Preliminärt augusti
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Symposier

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Beslut meddelas: 2019-06-29

Projektanslag

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Ovanliga barncancersjukdomar

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd
Utlyst belopp: tbd

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut fattas: 2019-10-13

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut fattas: 2019-10-13

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut fattas: 2019-10-13

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut fattas: 2019-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut fattas: 2019-10-13

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2019-09-16
Beslut fattas: 2019-10-13

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: tbd
Beslut meddelas: tbd