Barncancerfondens utlysningar

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

 

Öppna utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Toxicitet och sena komplikationer - föransökan

Sista ansökningsdag: 2024-09-09
Beslut meddelas: november 2024
Budgeterat belopp: TBD

Projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2024-09-09
Beslut meddelas: december 2024
Budgeterat belopp: TBD

Kliniska projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2024-09-09
Beslut meddelas: december 2024
Budgeterat belopp: TBD

Medicinsk teknik 

Sista ansökningsdag: 2024-09-09
Beslut meddelas: december 2024
Budgeterat belopp: TBD

Resor 

Sista ansökningsdag: 2024-09-16
Beslut meddelas: oktober 2024

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2024-09-16
Beslut meddelas: oktober 2024

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2024-09-16
Beslut meddelas: oktober 2024

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2024-09-16
Beslut meddelas: oktober 2024

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2024-09-16
Beslut meddelas: oktober 2024

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2024-09-23
Beslut meddelas: december 2024
Budgeterat belopp: TBD

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2024-09-23
Beslut meddelas: december 2024
Budgeterat belopp: TBD

Uppstartsbidrag 

Öppen för ansökningar

Utlysningar 2024

Resor 

Sista ansökningsdag: 2024-05-15
Beslut meddelas: juni 2024

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2024-05-15
Beslut meddelas: juni 2024

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2024-05-15
Beslut meddelas: juni 2024

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2024-05-15
Beslut meddelas: juni 2024

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2024-05-15
Beslut meddelas: juni 2024

Högre barncancerforskartjänst

Sista ansökningdag: 2024-02-01
Beslut meddelas: April 2024
Utlyst belopp: TBD

Barncancerforskartjänst

Sista ansökningdag: 2024-02-01
Beslut meddelas: April 2024
Utlyst belopp: TBD

Barncancerforskningspostdoktortjänst

Sista ansökningdag: 2024-02-01
Beslut meddelas: April 2024
Utlyst belopp: TBD

Barncancerforskarmånader för kliniker

Sista ansökningdag: 2024-02-01
Beslut meddelas: April 2024
Utlyst belopp: TBD

Doktorandbidrag för kliniker

Sista ansökningdag: 2024-02-01
Beslut meddelas: April 2024
Utlyst belopp: TBD

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2024-02-01 
Beslut meddelas: April 2024
Utlyst belopp: TBD

Resor 

Sista ansökningsdag: 2024-01-15
Beslut meddelas: februari 2024

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2024-01-15
Beslut meddelas: februari 2024

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2024-01-15
Beslut meddelas: februari 2024

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2024-01-15
Beslut meddelas: februari 2024

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2024-01-15
Beslut meddelas: februari 2024

Toxicitet och sena komplikationer

(endast öppen för de ansökningar som rekommenderats från föransökan, se tidigare utlysning)

Sista ansökningsdag: 2024-01-10
Beslut meddelas: mars 2024
Budgeterat belopp: 16 Mkr

Utlysningar 2023

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2023-09-22
Beslut meddelas: december 2023
Budgeterat belopp för Projektanslag, Kliniska projektanslag, Medicinsk teknik och Medfinansiering av EU-projekt: ~125 Mkr 

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2023-09-22
Beslut meddelas: december 2023
Budgeterat belopp: TBD

Resor 

Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Beslut meddelas: oktober 2023

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Beslut meddelas: oktober 2023

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Beslut meddelas: oktober 2023

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Beslut meddelas: oktober 2023

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2023-09-15
Beslut meddelas: oktober 2023

Toxicitet och sena komplikationer - föransökan

Sista ansökningsdag: 2023-09-08
Beslut meddelas: november 2023
Budgeterat belopp: 16 Mkr

Projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2023-09-08
Beslut meddelas: december 2023
Budgeterat belopp för Projektanslag, Kliniska projektanslag, Medicinsk teknik och Medfinansiering av EU-projekt: ~125 Mkr 

Kliniska projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2023-09-08
Beslut meddelas: december 2023
Budgeterat belopp för Projektanslag, Kliniska projektanslag, Medicinsk teknik och Medfinansiering av EU-projekt: ~125 Mkr

Medicinsk teknik 

Sista ansökningsdag: 2023-09-08
Beslut meddelas: november 2023
Budgeterat belopp för Projektanslag, Kliniska projektanslag, Medicinsk teknik och Medfinansiering av EU-projekt: ~125 Mkr

Resor 

Sista ansökningsdag: 2023-05-15
Beslut meddelas: juni 2023

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2023-05-15
Beslut meddelas: juni 2023

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2023-05-15
Beslut meddelas: juni 2023

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2023-05-15
Beslut meddelas: juni 2023

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2023-05-15
Beslut meddelas: juni 2023

Högre barncancerforskartjänst

Sista ansökningdag: 2023-02-01
Beslut meddelas: April 2023
Utlyst belopp: TBD

Barncancerforskartjänst

Sista ansökningdag: 2023-02-01
Beslut meddelas: April 2023
Utlyst belopp: TBD

Barncancerforskningspostdoktortjänst

Sista ansökningdag: 2023-02-01
Beslut meddelas: April 2023
Utlyst belopp: TBD

Barncancerforskarmånader för kliniker

Sista ansökningdag: 2023-02-01
Beslut meddelas: April 2023
Utlyst belopp: TBD

Doktorandbidrag för kliniker

Sista ansökningdag: 2023-02-01
Beslut meddelas: April 2023
Utlyst belopp: TBD

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2023-02-01 
Beslut meddelas: April 2023
Utlyst belopp: TBD

Resor 

Sista ansökningsdag: 2023-01-16
Beslut meddelas: februari 2023

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2023-01-16
Beslut meddelas: februari 2023

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2023-01-16
Beslut meddelas: februari 2023

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2023-01-16
Beslut meddelas: februari 2023

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2023-01-16
Beslut meddelas: februari 2023

Utlysningar 2022

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2022-09-23
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2022-09-23
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2022-09-09
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Kliniska projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2022-09-09
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Medicinsk teknik 

Sista ansökningdag: 2022-09-09
Beslut meddelas: november 2022
Budgeterat belopp: 10 Mkr

Resor 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Symposier 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Forskarutbildningskurser 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Metodikstudier och utbildningskurs 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Gästföreläsare 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Tjänster

Sista ansökningdag: 2022-02-01
Beslut meddelas: April 2022
Utlyst belopp: TBD

Högre barncancerforskartjänst
Barncancerforskartjänst
Barncancerforskningspostdoktortjänst
Barncancerforskarmånader för kliniker
Doktorandbidrag för kliniker

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2022-02-01 kl 14:00
Beslut meddelas: April 2022
Utlyst belopp: TBD