Utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

Öppna utlysningar

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2020-09-03
Beslut meddelas: 2020-11-13
Utlyst belopp: 15 Mkr

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkluderar KP, IM, EU)

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkluderar PR, IM, EU)

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkluderar PR, KP, EU)

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 3,0 Mkr

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 120 Mkr (inkluderar PR, KP, IM)

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 8,0 Mkr

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21
Utlyst belopp: 9,6 Mkr

 

Alla utlysningar

Reseanslag

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Uppstartsbidrag

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Symposier

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Gästföreläsare

Sista ansökningdag: 2020-01-15
Beslut meddelas: 2020-02-22

Tjänster

Sista ansökningdag: 2020-02-04
Beslut meddelas: 2020-04-16
Utlyst belopp: 64 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2020-09-03
Beslut meddelas: 2020-11-13
Utlyst belopp: 15 Mkr

Medicinteknisk innovation
Ny gemensam utlysning med MedTech4Health

Utgår 2020

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Uppstartsbidrag

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Symposier

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Forskarutbildningskurser

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Metodikstudier och utbildningskurs

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Gästföreläsare

Sista ansökningsdag: 2020-05-15
Beslut meddelas: 2020-07-02

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21

Ovanliga barncancersjukdomar

Utgår 2020

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21

Kliniska forskarmånader 

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2020-09-09
Beslut meddelas: 2020-12-21

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2019-09-15
Beslut meddelas: 2019-10-13

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2020-09-15
Beslut meddelas: 2020-10-13

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2020-09-23
Beslut meddelas: 2020-12-21