Sök anslag

Här visas alla pågående utlysningar av forskningsanslag. Ansökan, rapportering och rekvirering av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Observera att utlysningstexterna kan komma att ändras i samband med att respektive utlysning öppnar. Ansökningssystemet öppnar cirka två månader före sista ansökningsdag.

Ansökan, rapportering och rekvirering av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ansökningssystemet stänger klockan 23.59 den sista ansökningsdagen. Teknisk support ges fram till klockan 17.00 samma dag.


Aktuella utlysningar

Anslagsform

Sista ansökningsdag

Beslut meddelas

Utlyst belopp

Projektanslag

2017-09-11

2017-12-21

Totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

 

Kliniska projektanslag

2017-09-11

2017-12-21

Ovanliga barncancersjukdomar

2017-09-11

2017-12-21

Planeringsanslag

2017-09-11

2017-12-21

Kliniska forskarmånader

2017-09-11

2017-12-21

Medfinansiering av EU-projekt

2017-09-11

2017-12-21

Implementeringsanslag

2017-09-11

2017-12-21

Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan 2017 2017-10-15 2017-12-21  

Forskar-ST-tjänster

2017-11-03 2017-12-21  

Reseanslag

2018-01-15 2018-02-24  

Uppstartsbidrag

2018-01-15 2018-02-24  

Symposier

2018-01-15 2018-02-24  
Forskarutbildningskurser 2018-01-15 2018-02-24  
Metodikstudier och utbildningskurs 2018-01-15 2018-02-24  
Gästföreläsare 2018-01-15 2018-02-24  

 

Utlysningar 2018

Anslagsform

Sista ansökningsdag

Beslut meddelas

Utlyst belopp

Reseanslag

2018-01-15

2018-02-24

 

Uppstartsbidrag

2018-01-15

2018-02-24

Symposier

2018-01-15

2018-02-24

Forskarutbildningskurser

2018-01-15

2018-02-24

Metodikstudier och utbildningskurs

2018-01-15

2018-02-24

Gästföreläsare

2018-01-15

2018-02-24

Tjänster

2018-02-01

2018-04-10

Totalt 62 Mkr för alla tjänsteformer
6-årig forskartjänst    
4-årig forskarassistenttjänst    
Postdoktortjänst    
Kliniska forskarmånader    
Doktorandbidrag för kliniker    

Medicinsk teknik

2018-04-04

2018-06-29

15 Mkr

Reseanslag

2018-05-15

2018-06-07

 

Uppstartsbidrag

2018-05-15

2018-06-07 

Symposier

2018-05-15

2018-06-07

Forskarutbildningskurser

2018-05-15

2018-06-07

Metodikstudier och utbildningskurs

2018-05-15

2018-06-07

Gästföreläsare

2018-05-15

2018-06-07

Projektanslag

2018-09-10

2018-12-21

Totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska projektanslag

2018-09-10

2018-12-21

Ovanliga barncancersjukdomar

2018-09-10

2018-12-21

Planeringsanslag

2018-09-10

2018-12-21

Kliniska forskarmånader

2018-09-10

2018-12-21 

Medfinansiering av EU-projekt

2018-09-10

2018-12-21

Implementeringsanslag

2018-09-10

2018-12-21

Reseanslag

2018-09-17

2018-10-13

 

Uppstartsbidrag

2018-09-17

2018-10-13

Symposier

2018-09-17

2018-10-13

Forskarutbildningskurser

2018-09-17

2018-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs

2018-09-17

2018-10-13

Gästföreläsare

2018-09-17

2018-10-13

Forskar-ST-tjänster

2018-11-05

2018-12-21  

Utlysningar 2017

Anslagsform

Sista ansökningsdag

Beslut meddelas

Utlyst belopp

Reseanslag

2017-01-15

2017-02-24

 

Uppstartsbidrag (ny)

2017-01-15

2017-02-24

Symposier

2017-01-15

2017-02-24

Forskarutbildningskurser

2017-01-15

2017-02-24

Metodikstudier och utbildningskurs

2017-01-15

2017-02-24

Gästföreläsare

2017-01-15

2017-02-24

Tjänster

2017-02-02

2017-04-10

Totalt 62 Mkr för alla tjänsteformer
6-årig forskartjänst    
4-årig forskarassistenttjänst    
Postdoktortjänst    
Kliniska forskarmånader    
Doktorandbidrag för kliniker    

Medicinsk teknik

2017-04-04

2017-06-29

15 Mkr

Reseanslag

2017-05-15

2017-06-07

 

Uppstartsbidrag

2017-05-15

2017-06-07 

Symposier

2017-05-15

2017-06-07

Forskarutbildningskurser

2017-05-15

2017-06-07

Metodikstudier och utbildningskurs

2017-05-15

2017-06-07

Gästföreläsare

2017-05-15

2017-06-07

Projektanslag

2017-09-11

2017-12-21

Totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska projektanslag

2017-09-11

2017-12-21

Ovanliga barncancersjukdomar

2017-09-11

2017-12-21

Planeringsanslag

2017-09-11

2017-12-21

Kliniska forskarmånader

2017-09-11

2017-12-21 

Medfinansiering av EU-projekt

2017-09-11

2017-12-21

Implementeringsanslag

2017-09-11

2017-12-21

Reseanslag

2017-09-15

2017-10-13

 

Uppstartsbidrag

2017-09-15

 2017-10-13

Symposier

2017-09-15

 2017-10-13

Forskarutbildningskurser

2017-09-15

 2017-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs

2017-09-15

 2017-10-13

Gästföreläsare

2017-09-15

 2017-10-13

Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan 2017 

2017-10-15

 2017-12-21

Forskar-ST-tjänster

2017-11-03

 2017-12-21