Utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

 

Öppna utlysningar

Reseanslag

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Symposier 

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag 2022-01-17

Utlysningar 2021

Reseanslag

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Uppstartsbidrag 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Symposier 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Forskarutbildningskurser 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Metodikstudier och utbildningskurs 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Gästföreläsare 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Tjänster

Sista ansökningdag: 2021-02-04
Beslut meddelas: 2021-04-16
Utlyst belopp: 64 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2021-09-02 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-11-12
Utlyst belopp: 10 Mkr

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl KP, EU, IM)

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, EU, IM)

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, KP, EU)

Kliniska forskarmånader

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 1,5 Mkr

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, KP, IM)

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 4,2 Mkr

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: TBD