Utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

stripes.png

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

 

Öppna utlysningar

Uppstartsbidrag 

Öppen för ansökningar

Utlysningar 2022

Resor 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Symposier 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Forskarutbildningskurser 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Metodikstudier och utbildningskurs 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Gästföreläsare 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Tjänster

Sista ansökningdag: 2022-02-01
Beslut meddelas: April 2022
Utlyst belopp: TBD

Högre barncancerforskartjänst
Barncancerforskartjänst
Barncancerforskningspostdoktortjänst
Barncancerforskarmånader för kliniker
Doktorandbidrag för kliniker

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2022-02-01 kl 14:00
Beslut meddelas: April 2022
Utlyst belopp: TBD

 

Utlysningar 2021

Tjänster

Sista ansökningdag: 2021-02-04
Beslut meddelas: 2021-04-16
Utlyst belopp: 64 Mkr

6-årig forskartjänst
4-årig forskarassistenttjänst
Postdoktortjänst
Kliniska forskarmånader
Doktorandbidrag för kliniker

Medicinsk teknik

Sista ansökningsdag: 2021-09-02 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-11-12
Utlyst belopp: 10 Mkr

Projektanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl KP, EU, IM)

Kliniska projektanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, EU, IM)

Implementeringsanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, KP, EU)

Kliniska forskarmånader

Sista ansökningsdag: 2021-09-09 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 1,5 Mkr

Reseanslag

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Uppstartsbidrag 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Symposier 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Gästföreläsare 

Sista ansökningsdag: 2021-09-15 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-10-15

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 134,5 Mkr (inkl PR, KP, IM)

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: 4,2 Mkr

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2021-09-23 kl 14:00
Beslut meddelas: 2021-12-22
Utlyst belopp: TBD