Barncancerfondens utlysningar

 

stripes.png

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Ta mig vidare

 

Öppna utlysningar

Ansökningssystemet stänger klockan 14.00 den sista ansökningsdagen. 

Medfinansiering av EU-projekt 

Sista ansökningsdag: 2022-09-23
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Planeringsanslag 

Sista ansökningsdag: 2022-09-23
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2022-09-09
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Kliniska projektanslag för barncancerforskning

Sista ansökningsdag: 2022-09-09
Beslut meddelas: december 2022
Budgeterat belopp för EU-projekt, Planeringsanslag, Projektanslag och Kliniska projektanslag: 134,5 Mkr 

Medicinsk teknik 

Sista ansökningdag: 2022-09-09
Beslut meddelas: november 2022
Budgeterat belopp: 10 Mkr

Resor 

Sista ansökningdag: 2022-09-15
Beslut meddelas: oktober 2022

Symposier 

Sista ansökningdag: 2022-09-15
Beslut meddelas: oktober 2022

Forskarutbildningskurser 

Sista ansökningdag: 2022-09-15
Beslut meddelas: oktober 2022

Metodikstudier och utbildningskurs 

Sista ansökningdag: 2022-09-15
Beslut meddelas: oktober 2022

Gästföreläsare 

Sista ansökningdag: 2022-09-15
Beslut meddelas: oktober 2022

Uppstartsbidrag 

Öppen för ansökningar

Utlysningar 2022

Resor 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Symposier 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Forskarutbildningskurser 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Metodikstudier och utbildningskurs 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Gästföreläsare 

Tre gånger per år (januari, maj, september)

Tjänster

Sista ansökningdag: 2022-02-01
Beslut meddelas: April 2022
Utlyst belopp: TBD

Högre barncancerforskartjänst
Barncancerforskartjänst
Barncancerforskningspostdoktortjänst
Barncancerforskarmånader för kliniker
Doktorandbidrag för kliniker

Forskar-ST-tjänster 

Sista ansökningsdag: 2022-02-01 kl 14:00
Beslut meddelas: April 2022
Utlyst belopp: TBD