Ekonomi

Även om pengar kan vara bland det sista man tänker på under en svår tid så är det viktigt att hålla reda på vad som gäller.

Familjens ekonomi kan påverkas negativt under sjukdomstiden. Inkomsterna minskar samtidigt som utgifterna ökar. 

Här finns information om hur du kan få ekonomiskt stöd eller ersättning under och efter sjukdomstiden och hur du ser över dina försäkringar på bästa sätt. Kuratorn på sjukhuset kan hjälpa dig att ta reda på vilka regler som gäller i just din region och att till exempel söka merkostnadsersättning, färdtjänst, resebidrag med mera.

Tips & råd

Tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn: Du kan ansöka så snart barnet har fått sin diagnos och behandlingen startat. Det ger båda föräldrarna rätt till obegränsat antal dagar så länge barnet rent medicinskt bedöms vara svårt sjuk. När den medicinska behandlingen trappas ned kan familjen fortfarande söka ordinarie tillfällig föräldrapenning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma diagnos, maximalt 120 dagar per barn och kalenderår. I regel ger tillfällig föräldrapenning en högre ersättning än omvårdnadsbidraget eftersom den är inkomstgrundande, oftast 80 procent av lönen.

Merkostnadsersättning: Ansökningsblankett finns på Försäkringskassans hemsida. Be barnets läkare om intyg för detta.

Sjukskrivning: För att själv bli sjukskriven måste du gå till din läkare på vårdcentralen. Försäkringskassan kan ifrågasätta sjuk[1]skrivningar som barnläkare har skrivit åt föräldrar.

Försäkringar: Barnförsäkringen kan täcka en del av kostnader[1]na, men sällan allt. Du kan till exempel få vårdkostnadsersättning som ersätter de extra utgifterna och även dagersättningen vid sjukhusvård beroende på vilka villkor som gäller. Kolla även dina andra försäkringar för att se om ni har rätt till ersättning.

Fonder: Fråga kuratorn vilka fonder som kan vara aktuella att söka medel från för din familj.

Viktiga papper: Be en släkting eller vän om hjälp att hålla koll på räkningarna så att de betalas i tid om du inte har autogiro. Det är lätt att glömma bort när huvudet är fullt av oro.

Försäkringskassan

Om ditt barn blir svårt sjukt kan Försäkringskassan betala ersättning till dig så att du får hjälp att klara dig ekonomiskt under ditt barns sjukdomstid. Även för dig som haft cancer som barn och nu är vuxen finns det olika bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Läs mer

Försäkringar

Att ha en barnförsäkring kan vara avgörande för hur ekonomin för den som drabbas av barncancer blir i framtiden. Här går vi igenom det viktigaste du behöver ha koll på.

Läs mer

Rättigheter och lagar

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Men det kan ibland vara svårt att hävda sin rätt, beroende på hur pass omfattande komplikationerna är. Därför har vi sammanställt några viktiga lagar kring barns rättigheter som kan vara bra att känna till.

Läs mer

Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Barncancerfonden ger, som enda ideella organisation i Sverige, ekonomiskt stöd till dig som förälder när ditt barn har dött i cancer. Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader.

Läs mer