Ekonomi

Även om pengar kan vara bland det sista man tänker på en svår tid är det ändå bra att hålla reda på vad som gäller.

Här finns information om hur du ser över dina försäkringar och hur du kan få ekonomiskt stöd eller ersättning under sjukdomstiden.

Försäkringar

Att ha en barnförsäkring kan vara avgörande för hur ekonomin för den som drabbas av barncancer blir i framtiden. Här går vi igenom det viktigaste du behöver ha koll på.

Läs mer

Försäkringskassan

Om ditt barn blir svårt sjukt och har stort behov av hjälp kan Försäkringskassan betala ersättning till dig så att du får hjälp att klara dig ekonomiskt under ditt barns sjukdomstid. Även för dig som haft cancer som barn och nu är vuxen finns det olika bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Läs mer

Rättigheter och lagar

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Men det kan ibland vara svårt att hävda sin rätt, beroende på hur pass omfattande komplikationerna är. Därför har vi sammanställt några viktiga lagar kring barns rättigheter som kan vara bra att känna till.

Läs mer

Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Barncancerfonden ger, som enda ideella organisation i Sverige, ekonomiskt stöd till dig som förälder när ditt barn har dött i cancer. Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader.

Läs mer