Skola

Skolan och förskolan är viktiga för det sjuka barnet, av flera skäl. Kontakten med skolan och förskolan ökar barnets möjligheter att ta vara på det friska och vanliga i en allt annat än vanlig situation. 

Skolan och förskolan står för vardag, kontinuitet och trygghet. Där finns lärare och andra vuxna som lyssnar, stödjer och hjälper. Där finns också kamraterna. För barnen är det mycket viktigt att kompisarna inte försvinner för att de är sjuka och inte kan vara med på samma sätt som tidigare. För dig som lärare är det viktigt att se till så att barnet eller eleven är med så mycket som möjligt, så att hen inte ska behöva lämna skolan eller förskolan över huvud taget under sjukdomstiden. 

På dessa sidor har Barncancerfonden samlat information som rör skolområdet. Du hittar till exempel information om sjukhusskolan, skolans skyldigheter samt stödmaterial för vägledning i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer, samt deras syskon.  

Du har även möjlighet att ansöka om rådgivning, i de fall då du behöver stöd i kontakten med skolan eller andra instanser kopplat till skolan för ditt barns räkning. 

Äntligen är Isabellas raster roliga igen

Två år efter stamcellstransplantationen var Isabella friskförklarad från sin leukemi och skulle börja i förskoleklass. Då kom nästa bakslag. Som en komplikation av behandlingen hade hon fått skleros. – Det dippade henne totalt, hon bara försvann ifrån oss och gick in i ett mörker jag aldrig sett förut, säger mamma Malin.

Läs mer

Sämre betyg för barncanceröverlevare i estetiska och praktiska ämnen

Forskning vid Stockholms universitet har visat att barn som behandlats för hjärntumör löper högre risk att få sämre betyg i kärnämnena och därigenom inte får behörighet till gymnasiet. I en uppföljande studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMJ Pediatrics Open, har samma forskargrupp tittat på praktiska och estetiska ämnen och ser samma mönster även där.

Läs mer