Forskningsanslag

Barncancerfonden delar varje år ut hundratals miljoner till barncancerforskning. Här kan du se pågående och historiska forskningsanslag. Du hittar även information om hur våra anslag beviljas.

De forskningsanslag som Barncancerfonden finansierar kan delas in i tre typer. 

Forskningsprojekt

Delas ut en gång om året. Ansökningarna om projektanslag bedöms av Barncancerfondens prioriteringskommittéer, ibland med utlåtanden från externa specialister som stöd, samt av representanter från kommittéernas patient- och anhörigrepresentanter.

Efter kommittéernas yttrande fattar Barncancerfonden beslut om anslagsfördelningen i december varje år.

Forskningstjänster

Delas ut en gång om året. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens prioriteringskommittéer. Efter kommittéernas yttrande fattar Barncancerfonden beslut om tjänstefördelningen i mars/april varje år. 

Reseanslag, anslag för symposium, forskarutbildningskurser, metodikstudier och gästföreläsare samt uppstartsbidrag

Delas ut tre gånger om året med undantag för uppstartsbidrag som kan sökas löpande hela året. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens ordförande för forskningsnämnden.