Barncancerfonden finansierar ST-forskartjänster

För att väcka intresse bland läkare att satsa på barncancer som specialitet finansierar Barncancerfonden ST-forskartjänster. Strax före jul avslöjas vilka som får de nya tjänsterna. – Utan anslaget jag fick hade jag inte kunnat bedriva den forskning jag gör i dag, säger ST-läkaren Nikolas Herold som forskar parallellt vid Karolinska Institutet.

Nikolas Herold hade från början tänkt sig en helt annan yrkesbana, men en praktikplats på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning förändrade allt. Där bestämde sig Nikolas Herold för att utbilda sig till läkare, med syftet att hjälpa barn som lider av psykisk ohälsa.

– På universitetet blev jag dock alltmer fascinerad av cellbiologisk forskning. När jag sedan fick träffa barn med cancer, något som drabbar såväl kropp som psyke, visste jag att jag ville bli barnonkolog och både arbeta kliniskt och med forskning. 

Nu är han en av nio ST-läkare som får stöd från Barncancerfonden för att kunna forska inom barnonkologi under sin specialistutbildning.

Nikolas Herold har inriktat sin forskning på varför vissa patienter svarar dåligt på cytarabin, en vanlig medicin mot akut myeloisk leukemi.