Insamlat hittills: 1,064 kr

0%

Mål: 1,200,000 kr

Jag vill bidra

Solrosinitiativet som bara växer och växer

Inför årets solrossäsong har vi fått träffa två gårdar som delar med sig av sina självplocktips. 

Läs reportaget

Om Solrosor i kampen mot barncancer

Solrosor i kampen mot barncancer är ett initiativ som vuxit fram efter att några enstaka gårdar runt om i Sverige började bjuda in allmänheten till självplock av sina blommor till förmån för Barncancerfonden. 

Läs mer om initiativet

Bra för den biologiska mångfalden

De positiva aspekterna med att odla solrosor är många. Blomsterängar är viktiga för att skapa en levande miljö för bin och andra insekter, inte minst för pollineringen. Genom att bjuda in allmänheten till självplock av solrosor och andra blommor och samtidigt skänka intäkterna till kampen mot barncancer blir dessa blomsterängar än viktigare.

Så många solrosor, så mycket hopp

Över 4,3 miljoner kronor har samlats in genom insamlingsinitiativet ”Solrosor i kampen mot barncancer”! Nu hoppas vi att ännu fler gårdar vill vara med och skörda nya framgångar under 2024. Läs mer om hur det hela började 2021.

Läs reportaget

Barncancerfonden arbetar för att alla som drabbas av barncancer ska överleva och kunna få leva ett långt och gott liv. Sedan 1982, när Barncancerfonden startade, har överlevnaden ökat från 50 till 85 procent. Trots detta är barncancer än idag en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i Sverige. Men det finns hopp. Tack vare generösa gåvor från privatpersoner, organisationer och företag möjliggörs nya forskningsprojekt där vi kan hitta effektivare och mer skonsamma metoder för att lindra och bota barncancer.

Dela och uppmuntra dina vänner att delta!