Rätt till stöd i skolan

Vi vet att skolfrågan ständigt är central för både det sjuka barnet och syskon. Detta vet vi eftersom vi ständigt för en dialog med barn och föräldrar, exempelvis genom återkommande familjeenkäter. Tack vare denna dialog har Barncancerfonden arbetat systematiskt med skolfrågor sedan 2012, för att bland annat tydliggöra vem som har ansvar för vad – i form av lagar och styrdokument – för att underlätta skolgången för elever med cancer.

Informationsmaterial om skolfrågor för elever med cancer

"Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer, samt deras syskon.

Materialet vänder sig till elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare. Genom att bland annat lyfta fram delar av skollagen och läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev insjuknar i cancer.

Även om "Rätt till stöd i skolan" primärt är framtaget som stöd för elever med cancer och deras skolgång så är många delar också användbara för elever med andra funktionsnedsättningar.

Ladda ner materialet gratis här 

Filmer som stöd 

Till materialet hör också filmer för att stärka olika yrkesgrupper i skolan. En film riktar sig till rektorer på elevers hemskolor för att stärka rektorns viktiga roll i att bidra till att elever och vårdnadshavare får förtroende och tilltro till att skolan ger bra stöd under en svår period i livet. Det finns också en film om sjukhusskolan som ger förslag på hur man som ansvarig lärare eller mentor kan jobba för att underlätta elevens skolgång under sjukdomstiden. Se längre ned.

För mer information, kontakta gärna:

Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden
E-post: karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584 209 37

Vi vill veta vad du tycker

Vi vill gärna veta hur materialet fungerar. Fyll i dina synpunkter i formuläret nedan.