Välkommen till samtalsgrupper för föräldrar

Har du ett barn under pågående eller avslutad cancerbehandling och känner ett behov av att tala med andra i liknande situation? Då är du välkommen till Barncancerfondens digitala samtalsgrupper där du får möta föräldrar som delar den tillvaro det innebär när ett barn eller en ungdom drabbas av cancer.

Vi erbjuder samtalsgrupper om fyra till fem föräldrar ledda av samtalsvärdar med egen erfarenhet av barncancer. Här ges du som förälder en mötesplats där du kan dela dina känslor, tankar och erfarenheter samtidigt som du får möta andra som förstår vad du och din familj går eller har gått igenom.

Gruppsamtalen genomförs digitalt vid fem tillfällen under kvällstid en gång i månaden. Det räcker med att du kopplar upp dig via en mobiltelefon, dator eller läsplatta. Huvudsaken är att du sitter på en plats där du kan tala ostört.

Vi startar flera grupper per termin utifrån behov.

Klicka här för att anmäla dig

Samtalsgrupperna skapas löpande utifrån de anmälningar som kommer in. Så snart vi har en hel grupp så startar vi i gång, så anmäl därför ditt intresse så snart som möjligt för att ge oss möjlighet att planera för just din grupp. Vi återkommer efter din anmälan för att diskutera när vi ser att samtalsgruppen kan starta. 

Kort om våra samtalsvärdar

Gruppsamtalen leds av erfarna samtalsvärdar från Barncancerfonden som har god kännedom om att möta människor i svåra situationer. De är ideellt engagerade föräldrar som själva har haft ett svårt sjukt barn, bearbetat sin resa och sedan valt att vara stöd till andra föräldrar. De har utbildats i vår verksamhet och har god kunskap om Barncancerfonden och föreningarna.

Det är viktigt att poängtera att dessa grupper inte är terapigrupper. Men att möta andra för att bli sedd och känna sig mindre ensam i sin situation kan ha en terapeutisk inverkan.

Har du frågor?

Kontakta Petra Ambjörnsson på telefon 072-181 91 67  eller e-post petra.ambjornsson@barncancerfonden.se

Klicka här för att anmäla dig