Diagnoser

Här kan du läsa om olika barncancerdiagnoser.

Hjärntumörer

Denna sida handlar om hjärntumörer hos barn. Den förklarar olika typer av tumörer, deras symtom, diagnos och behandling. Du får en överblick över hur behandling påverkar och hur forskning fortskrider.

Hjärntumörer

Leukemi

Här finns kortfattad information om leukemi. Vi pratar om olika typer av leukemi; akut lymfatisk leukemi och akut myeloisk leukemi.

Leukemi

Levercancer

Här hittar du information om levercancer hos barn och den vanligaste formen, hepatoblastom. Vi täcker symtom, diagnostik, behandling och hur barnets lever kan återhämta sig, tillsammans med vikten av efterkontroller.

Levercancer

Lymfom

På den här sidan hittar du information om lymfkörtelcancer hos barn och ungdomar. Vi pratar om de två huvudgrupperna, Hodgkins lymfom och Non-Hodgkins lymfom, och hur de påverkar unga. Cirka 50 barn och ungdomar drabbas av detta i Sverige varje år.

Lymfom

Neuroblastom

Denna sida ger en översikt om neuroblastom, en ovanlig typ av barncancer. Här finns information om symtom, diagnos, behandling och prognos. 

Neuroblastom

Retinoblastom

Denna sida ger en översikt om retinoblastom, en sällsynt tumörsjukdom i ögats näthinna som drabbar små barn. Här hittar du information om sjukdomsförekomst, ärftlighet, symtom och behandling.

Retinoblastom

Sarkom

Här finns kortfattad information om sarkom, en tumörsjukdom som uppstår i muskler, senor, bindväv eller skelett. Vi pratar om olika typer av sarkom;  rhabdomyosarkom, Ewing sarkom och osteosarkom.

Sarkom

Wilms tumör

Här hittar du information om Wilms tumör, en njurtumör som främst drabbar små barn. Den beskriver sjukdomens förekomst, symptom, diagnos, behandling och prognos.

Wilms tumör

Tumörer i näsa och munhåla

Nasofarynxcancer är en sällsynt tumör i näsa och munhåla. Den kan drabba både barn och vuxna och är vanligare i vissa delar av världen

Tumörer i näsa och munhåla