Beviljade forskningsanslag och tjänster

Beviljade ansökningar Ra2023.xlsx

Beviljade ansökningar SYa2023.xlsx

Beviljade ansökningar PR2022.xlsx

Beviljade ansökningar KP2022.xlsx

Beviljade ansökningar PL2022.xlsx

Beviljade ansökningar EU2022.xlsx

Beviljade ansökningar MT2022.xlsx

Beviljade ansökningar Rc2022

Beviljade ansökningar SYc2022

Beviljade ansökningar uppstartsbidrag september 2022

Beviljade ansökningar Uppstartsbidrag juni 2022

Beviljade ansökningar Rb2022

Beviljade ansökningar SYb2022

Beviljade ansökningar MEb2022

Beviljade ansökningar TJ2022 och ST2022

Beviljade ansökningar Ra2022.xlsx

Beviljade ansökningar SYa2022.xlsx

Beviljade ansökningar FKa2022.xlsx

Beviljade ansökningar MEa2022.xlsx

Beviljade ansökningar GFa2022.xlsx

Beviljade ansökningar PR2021.xlsx

Beviljade ansökningar KP2021.xlsx

Beviljade ansökningar KF2021.xlsx

Beviljade ansökningar ST2021.xlsx