Beviljade forskningsanslag och tjänster

2024

Beviljade ansökningar Rb2024.xlsx

Beviljade ansökningar SYb2024.xls

Beviljade ansökningar MEb2024.xls

Beviljad ansökan Uppstartsbidrag maj 2024.pdf

Beviljad ansökan Uppstartsbidrag april 2024.pdf

Beviljade forskningstjänster 2024.pdf

Beviljade program TSK2024.xlsx

2023

Beviljade ansökningar Ra2024.xlsx

Beviljade ansökningar SYa2024.xls

Beviljade ansökningar KP2023.xlsx

Beviljade ansökningar PR2023.xlsx

Beviljade ansökningar PL2023.xlsx

Beviljad ansökan Uppstartsbidrag december 2023.pdf

Beviljade ansökningar MT2023.xlsx

Beviljade ansökningar Rc2023.xlsx

Beviljade ansökningar SYc2023.xlsx

Beviljade ansökningar MEc2023.xlsx

Beviljade ansökningar FKc2023.xlsx

Beviljade ansökningar Rb2023.xlsx

Beviljade ansökningar SYb2023.xls

Beviljade ansökningar MEb2023.xlsx

Beviljade ansökningar PD2023.pdf

Beviljade ansökningar KF2023.pdf

Beviljade ansökningar HFT2023.pdf

Beviljade ansökningar FT2023.pdf

Beviljade ansökningar DK2023.pdf

Beviljad ansökan Uppstartsbidrag mars 2023.pdf

Beviljade ansökningar Ra2023.xlsx

Beviljade ansökningar SYa2023.xlsx

 

Beviljade anslag genom åren