Beviljade forskningsanslag och tjänster

Nedan finner du tidigare beslut om beviljade anslag.

Våren 2021

Beviljade projektanslag MT2021
Beviljade reseanslag Rc2021
Beviljade forskarutbildningskurser FKc2021
Beviljade metodikstudier MEc2021
Beviljade reseanslag Rb2021
Beviljade symposier SYb2021
Beviljade uppstartsbidrag UBb2021
Beviljade forskningstjänster TJ2021
Beviljade reseanslag Ra2021
Beviljade symposier SYa2021

 

Hösten 2020

Beviljade projektanslag PR2020
Beviljade kliniska projektanslag KP2020
Beviljade kliniska forskarmånader KF2020
Beviljade planeringsanslag PL2020
Beviljade forskar-ST-tjänster ST2020
Beviljade forskningsprojekt MT2020
Beviljade reseanslag Rc2020
Beviljade symposier SYc2020

 

Våren 2020

Beviljade reseanslag Ra2020
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEa2020
Beviljade forskarutbildningskurser FKa2020
Beviljade gästföreläsare GFa2020
Beviljade symposier SYa2020
Beviljade tjänster TJ2020
Beviljade reseanslag Rb2020
Beviljade symposier SYb2020
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEb2020

 

 

Hösten 2019

Beviljade projektanslag PR2019
Beviljade kliniska projektanslag KP2019
Beviljade ovanliga barncancersjukdomar OB2019
Beviljade kliniska forskarmånader KF2019
Beviljade planeringsanslag PL2019
Beviljade forskar-ST-tjänster ST2019
Beviljade projektanslag MT2019 (xlsx)
Beviljade projektanslag MTI2019 (xlsx)
Beviljade reseanslag Rc2019 (pdf).
Beviljade symposier SYc2019 (pdf).
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEc2019 (pdf).
Beviljade gästföreläsare GFc2019 (pdf)

 

Våren 2019

Beviljade reseanslag Rb2019 (pdf).
Beviljade symposier SYb2019 (pdf).
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEb2019 (pdf).
Beviljade uppstartsbidrag UBb2019 (pdf).
Beviljade tjänster TJ2019 (pdf)
Beviljade reseanslag Ra2019 (pdf)
Beviljade symposier SYa2019 (pdf)
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEa2019 (pdf)
Beviljade gästföreläsare GFa2019 (pdf)

 

Hösten 2018

 Beviljade implementeringsanslag IM2018 (pdf)
 Beviljade medfinansiering av EU-anslag EU2018 (pdf)
 Beviljade kliniska forskarmånader KF2018 (pdf)
 Beviljade kliniska projektanslag KP2018 (pdf)
 Beviljade anslag ovanliga barncancersjukdomar OB2018 (pdf)
 Beviljade planeringsanslag PL2018 (pdf)
 Beviljade projektanslag PR2018 (pdf)
 Beviljade forskar-ST-tjänster ST2018 (pdf)
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEc2018 (pdf)
Beviljade gästföreläsare GFc2018 (pdf)
Beviljade reseanslag Rc2018 (pdf).
Beviljade symposier SYc2018 (pdf).

 

Våren 2018

Beviljade projektanslag MT2018 (pdf)
Beviljade tjänster TJ2018 (pdf)
Beviljade reseanslag Ra2018 (pdf)
Beviljade symposier SYa2018 (pdf)
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEa2018 (pdf)
Beviljade forskarutbildningskurser FKa2018 (pdf)
Beviljade gästföreläsare GFa2018 (pdf)
Beviljade reseanslag Rb2018 (pdf).
Beviljade symposier SYb2018 (pdf).

 

Hösten 2017

Beviljade projektanslag PR2017 (pdf)
Beviljade kliniska projektanslag KP2017 (pdf)
Beviljade projektanslag ovanliga barncancersjukdomar OB2017 (pdf)
Beviljade planeringsanslag PL2017 (pdf)
Beviljade kliniska forskarmånader KF2017 (pdf)
Beviljade forskar-ST-tjänster ST2017 (pdf)
Beviljade projektanslag barncancer och sjuka hjärtan SP2017 (pdf)
Beviljade reseanslag Rc2017 (pdf)
Beviljade symposier SYc2017 (pdf)

 

Våren 2017

Beviljade projektanslag MT2017 (pdf)
Beviljade reseanslag Rb2017 (pdf)
Beviljade symposier SYb2017 (pdf)
Beviljade metodikstudier MEb2017 (pdf)
Beviljade tjänster TJ2017 (pdf)
Beviljade reseanslag Ra2017 (pdf)
Beviljade symposier SYa2017 (pdf)
Beviljade metodikstudier MEa2017 (pdf)
Beviljade gästföreläsare GFa2017 (pdf)

 

Hösten 2016

Beviljade implementeringsanslag IM2016 (pdf)
Beviljade kliniska forskarmånader KF2016 (pdf)
Beviljade kliniska projektanslag KP2016 (pdf)
Beviljade medfinansiering av EU-projekt EU2016 (pdf)
Beviljade planeringsanslag PL2016 (pdf)
Beviljade projektanslag PR2016 (pdf)
Beviljade projektanslag ovanliga barncancersjukdomar OB2016 (pdf)
Beviljade reseanslag Rc2016 (pdf)
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEc2016 (pdf)
Beviljade symposier SYc2016 (pdf)

 

Våren 2016

Beviljade projektanslag MT2016 (pdf)
Beviljade reseanslag Rb2016 (pdf)
Beviljade symposier SYb2016 (pdf)
Beviljade metodikstudier/utbildningskurser MEb2016 (pdf)
Beviljade tjänster TJ2016 (pdf)
Beviljade anslag inom NBCNS 2016 (pdf)
Beviljade reseanslag Ra2016 (pdf)
Beviljade symposier SYa2016 (pdf)
Beviljade metodikstudier MEa2016 (pdf)

 

Hösten 2015

Beviljade projektanslag PR2015 (pdf)
Beviljade projektanslag OB2015 (pdf)
Beviljade projektanslag EU2015 (pdf)
Beviljade implementeringsanslag IM2015 (pdf)
Beviljade planeringsanslag PL2015 (pdf)
Beviljade kliniska forskarmånader KF2015 (pdf)
Beviljade forskartjänster ST2015 (pdf)
Beviljade reseanslag Rc2015 (pdf)
Beviljade symposier SYc2015 (pdf)
Beviljade forskarutbildningskurser FKc2015 (pdf)

 

Våren 2015

Beviljade projektanslag MT2015 (pdf)
Beviljade reseanslag Rb2015 (pdf)
Beviljade symposier SYb2015 (pdf)
Beviljade metodikstudier MEb2015 (pdf)
Beviljade forskartjänster TJ2015 (pdf)
Beviljade projektanslag NCp2015 (pdf)
Beviljade reseanslag Ra2015 (pdf)
Beviljade symposier SYa2015 (pdf)

 

Hösten 2014

Beviljade projektanslag 2014 (pdf)
Beviljade ovanliga barncancersjukdomar 2014 (pdf)
Beviljade implementeringsanslag 2014 (pdf)
Beviljade planeringsanslag 2014 (pdf)
Beviljade kliniska forskarmånader 2014 (pdf)
Beviljade reseanslag 2014-3 (pdf)
Beviljade symposier 2014-3 (pdf)
Beviljade metodikstudier 2014-3 (pdf)
Beviljade projektanslag medicinsk teknik 2014 (pdf)

 

Våren 2014

Beviljade forskartjänster 2014 (pdf)
Beviljade tjänster inom NBCNS 2014 (pdf)