Förlusten av ett barn berör många och sorgen är unik. Det gäller föräldrar och syskon, men också mor- och farföräldrar, kompisar och vänner.

Under en längre period är det största stödet det som vi ger varandra som medmänniskor och många föräldrar berättar att det är till stor hjälp att möta andra föräldrar som också mist ett barn.

Därutöver kan det i olika utsträckning vara bra med ett professionellt stöd.

Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Barncancerfonden ger ekonomiskt stöd till dig som förälder när ditt barn har dött i cancer. Stödet ges för kostnader som uppstår i nära anslutning till att barnet dör.

Ekonomiskt stöd vid ett barns död

Samtal om sorg och saknad

Är du förälder eller närstående till ett barn som inte längre är i livet? Barncancerfonden bjuder in dig till en serie digitala samtal med olika teman där du också får möta andra föräldrar och närstående i samma situation.

Samtal om sorg och saknad

Digitala samtalsgrupper för dig som mist

Här möter du andra föräldrar som också har förlorat sitt barn i digitala samtalsgrupper tillsammans med en legitimerad psykoterapeut och en samtalsvärd från Barncancerfonden. 

Digitala gruppsamtal för dig som mist