Bli företagspartner till Barncancerfonden

Ett partnerskap som skapar mervärde för ditt företag och bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men framför allt ger hopp till cancerdrabbade barn.

Som partner till Barncancerfonden visar ni ert samhällsengagemang som stärker både kundlojaliteteten och stoltheten bland medarbetarna.

Ett samarbete med oss ger starka kommunikationsattribut och associationer som bidrar till ert företags varumärke och positionering. Och det viktigaste av allt är att de insamlade medlen som ditt företag genererar möjliggör nya viktiga forskningsprojekt och ser till att fler barn med cancer överlever och får leva ett gott och långt liv.

Vi har lång erfarenhet av företagssamarbeten och partnerskap på olika nivåer och former och erbjuder breda och flexibla lösningar i våra partnerskap. Vi tar tillsammans fram bästa samarbetsform utifrån Barncancerfondens ändamål och företagets hållbarhetsmål, möjligheter och ambitioner.

Våra samarbeten är utformade att fungera mot hela företaget och möter flera affärsområden liksom både medarbetare- och kundengagemang.

Vi erbjuder olika typer av partnerskap

Huvudpartner

En huvudpartner har integrerat sitt stöd till Barncancerfonden i sin affär och arbetar för att skapa nytta och värde på lång sikt - både för Barncancerfonden och sitt företag.

Huvudpartnerskap är förknippat med en investering och kännetecknas av en positiv, transparent och långsiktig relation. Som huvudpartner erhåller ni den största synlighet- och uppmärksamheten med starka rättigheter kopplat till association, relation, exponering, närvaro och affär.

Partner

Ett partnerskap innebär genomgripande samarbeten oftast med flera olika aktiviteter under året kopplat till flera delar inom verksamheten tex kunder, medarbetare, hållbarhet och varumärke.

Som partner får du tillgång till vår våra märken.

Kampanjpartner

Genom att delta i våra kampanjer kan företaget under en begränsad period associeras med Barncancerfonden.

Partnerprogram

Som företagspartner till Barncancerfonden får ni ta del av vårt partnerprogram.

  • Associationsrätt till märke och logotyper.
  • Kommunikationspaket med material för användning i egna kanaler som stöd till anpassad kommunikation som visar att ni är företagspartner till Barncancerfonden.
  • Inbjudan till våra inspirerande partnernätverksträffar och seminarium med experter inom CSR- och hållbarhetskommunikation
  • Ta del av framgångsrika insamlingsaktiviteter och möjlighet att engagera era medarbetare i våra populära event för hälsa och rörelse.
  • Årlig effektrapportering för att ni ska kunna berätta om ert engagemang och få en djupare inblick i ert bidrag till hållbar utveckling.
  • Partnernätverk och nyhetsbrev
  • Produktmärkning genom våra Give Hope koncept.
  • Partneransvarig
  • Tackkampanj i externa kanaler och möjlighet till tackfilm och föreläsning för medarbetare.
  • Möjlighet till sponsring av våra event.

Läs mer om vårt partnerprogram här.

Vad ska vårt samarbete bestå av? Det bestämmer vi tillsammans. Vi har alltid idéer på aktiveringar och former för samarbete! Kontakta oss!